Kategori: 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum

2.4.2. Dosya Import Export Nedir? Nasıl Yapılır?

1- Dosya içe Aktarma (İmport) Yönetim>Ayarlar>Veritabanı Araçları>Araçlar>Dosyadan Al içe aktarılacak (Import) dosya açılan Dosyadan Al (Göz At) penceresinden fiziksel yolu seçilerek  “AÇ” butonu tıklanır. 2- Dosya Dışa Aktarma (Export) İmport Export Yapılabilir öğeler: Hesap Tipleri Hesaplar Hesap Hareket Tipleri Hesap Hareket Döküman Tipleri Hesap Ekranları Departmanlar Numaratörler Belge Tipleri Varlık Tipleri Varlık Ekranları Ödeme Tipleri Durumlar […]Read More

Categories: 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum
view

2.4.3. Farklı Para Birimleri Ekleme ve Dövizli Çalışma Sistemi

1- Para Birimlerinin tanımlanması 1.1. Dolar Para Biriminin tanımlanması Yönetim > Ayarlar > Para Birimleri Listesi menüsünden Para Birimi Ekle tıklanır. Adı: Dolar Para Birimi Sembolü: $ {0:N} Kur: Güncel Dolar Kuru Inverse Exchange: Yuvarlama: Kur işlemlerinde kuruş düzeyinde yuvarlama yapar. Zorunlu alan değildir. $ {0:N} biçimindeki tanımlama $ sembolünün rakamlardan önce yer alacağını, ayraç […]Read More

Categories: 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum
view

2.4.4. Hesap Yazan veya Ödeme Alan Garson Tutanaklara Nasıl Kaydedilir?

  Hesabı yazan ve ya ödemeyi alan garsonları kayıt altına almak için kullanılır. 1- Eylem Tanımlama 1-1- Hesap Yazdırma Tutanağı Ekleme Eylemi Navigasyon ekranında bulunan Yönetim Menüsü > Otomasyon > Eylemler menüsünde Eylem Ekle linkine tıklanır. Eylem Adı: Eylem için uygun adın yazılacağı alandır. (Örneğin; Hesap Yazdırma Tutanağı) Eylem Tipi: Bu alanda Adisyon Tutanağı Ekle şablonu seçilir. Kategori: Bu alana Yazdırma ibaresi yazılır. […]Read More

Categories: 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum
view

2.4.5. Farklı Müşteri Tiplerine Farklı Fiyattan Satış Nasıl Yapılır?

İşletmelerde farklı müşteri gruplarına anlaşma gereği farklı fiyat uygulamaları yapılabilir. Örneğin A Firması personellerine tabldot ürünler 10 TL iken B Firması personellerine aynı tabldotu 12 TL’ye satılabilir. Örnek uygulamada öncelikle fiyat listelerini kullanacağız ve adisyonda hangi firmanın personeli olduğunu bilmek için de Müşteri seçeceğiz. Seçtiğimiz bu müşterilerde özel bir alan açarak hangi firma personeli olduğunu takip […]Read More

Categories: 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum
view

2.4.5.a. Farklı Belge Tiplerine Göre Fiyat Listesi Tanımlama Nasıl Yapılır?

İşletmelerde farklı departmanlarda farklı fiyat listeleri kullanılabilir. Örneğin paket servis ürün fiyatları, restoran fiyat listesinden farklı olabilir. Örnek uygulamada iki farklı fiyat listesi kullanacağız ve adisyon da belge tipine göre de fiyat listemizi güncelleyeceğiz. Fiyat Tanımlamalarının Yapılması Farklı fiyatlara sahip istenildiği kadar fiyat listesi tanımlanabilir. Bunun için navigasyon ekranında bulunan Yönetim Menüsü > Ürünler > Fiyat Tanımları […]Read More

Categories: 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum
view

2.4.6. Masa Durum Takibi Nasıl Yapılır?

1- Masa Durumlarını Tanımlama Navigasyon ekranında bulunan Yönetim Menüsü > Ayarlar > Durumlar menüsünde bulunan Durum Ekle linkine tıklanır. Eklenecek Örnek Durumlar; Sipariş Alındı Sipariş Teslim Edildi Müşteri Oturdu Garson Çağrıldı Masa Temizlenmeli Masa Müsait Hesap İstendi Adı: Durum adının yazılacağı alandır. (Örneğin; Sipariş Alındı, Sipariş Teslim Edildi vb) Durum Adı: Bu alana Masadurum yazılır. Durum Tipi: Bu alanda Varlık Durumu şablonu seçilir. […]Read More

Categories: 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum
view

2.4.7.a Ürüne Özel Sabit veya Özel İskontolar Nasıl Hazırlanır?

SambaPOS’ta iskonto uygulaması yapmak için eylem, kural ve otomasyon komutları tanımlanması gerekmektedir. İskonto uygulamak için yapılacak işlemler sırasıyla; 1- İskonto Yapma Eylemi Navigasyon ekranında bulunan Yönetim Menüsü > Otomasyon > Eylemler menüsünde bulunan Eylem Ekle linkine tıklanır. Örnek uygulamada %50 iskonto nasıl tanımlanacağı gösterilmektedir. Eylem Adı: Eylem adının yazılacağı alandır. (Örneğin; %50 İskonto Yap) Eylem Tipi: Bu alanda Siparişi Güncelle şablonu seçilir. […]Read More

Categories: 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum
view

2.4.7.c. Adisyon Etiketiyle % İskontolar Nasıl Hazırlanır?

Bu dokümanda sipariş ekranında sabit iskontolar tanımlanması ve yetkilendirilmesi işlemleri sıralı olarak anlatılmıştır. 1. Adisyon Etiketleri Alt Etiketler: İskonto adları tanımlanır. İskonto adları ekranda kullanıcının seçeceği butonlar olarak görüntülenir. Aynı zamanda kurallarda seçilecek Adisyon Etiket Değeri olarak kullanılacaktır. İlişkiler: Sabit iskontolar butonunu kullanacak ekranda görüntüleyecek rol, departman ve adisyon tipi yetkilendirmesi yapılır. 2. Eylemler Yönetim > […]Read More

Categories: 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum
view

2.4.8.a. Fiş Yazıcısından Barkod ve Karekod (QR Code) Yazdırmak İçin Gerekenler

SambaPOS’da V3.027 versiyonundan itibaren mutfakta ve adisyonda kullanılan fiş yazıcılarından barkod ve karekod çıktısı alınabilir. 1D Barkodlar Bunun için kullanabilecek etiketler aşağıda listelenmiştir. Tag Format Check Digit <BAR> Code 128 Yok <BAR39> Code 39 Yok <BAR13> Ean 13 Var <BAR08> Ean 8 Var <BAR93> Code 93 Var <BAR11> Code 11 Yok <BAR25> Code 25 Yok […]Read More

Categories: 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum
view

2.4.8.b. Barkod Yazıcısından Barkod ve Karekod Yazdırmak

Yazıcı tipi alanına eklenen RAW Printer özelliği ile TPL Program Dili ile çalışan her marka ve model Barkod Yazıcısı ile çalışabilir. Barkod yazıcıların kendi programlama dillerinden dolayı da farklı şekillerde şablon tasarım yapılması gerekiyor. Örnek Karekod Şablonu [ENTITY] SIZE 40 mm,80 mm CLS TEXT 250,400,“3”,90,1,1,“SambaPOS” TEXT 220,400,“3”,90,1,1,“Kahve Kuponu” TEXT 150,400,“3”,90,1,1,“{DATE}” TEXT 50,480,“3”,90,1,1,“{ENTITY NAME}” QRCODE 30,80,H,10,A,0,“{ENTITY […]Read More

Categories: 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum
view

2.4.8.c. Adisyon Çıktısında Ürünleri Gruplandırarak Yazdırmak

Yazıcı şablonların da kullanılabilecek bazı güzel gruplama özelliklerine sahiptir. Grupları tanımlamak için Group tagı kullanılır. Siparişleri gruplamak için [Orders Group|PRODUCT GROUP] değeri kullanılır. Ürün grupları, ürünleri tanımlarken verilen Grup Kodu alanıdır. İlk olarak ürünlerin ait oldukları grup koduna göre ayrılmış olarak adisyon çıktısı alabilmek için adisyon şablonunda [Orders] etiketlerinin en üstüne; [ORDERS GROUP|PRODUCT GROUP] <C00>-{GROUP KEY}-  […]Read More

Categories: 2. Kurulum, 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum
view

2.4.8.d. Bir Ürünü veya Ürün Grubunu Aynı Anda Farklı Yazıcılara Yazdırmak

Özellikle menü ürünlerde, aynı ürünün mutfakta bulunan farklı yazıcılardan da yazdırılması gerekli olabilir. Bunu sağlamanın yolu yapılacak bir kaç ayarla son derece kolaydır. Örnek uygulamada Döner Menü adındaki ürün siparişi alındığında hem Döner Yazıcısına hemde İçecek Yazıcısına aynı anda nasıl yazdırıldığı gösterilecektir. Yazıcıların Tanımlanması Aynı anda iki farklı mutfak yazıcısı kullanılacağı için iki farklı mutfak yazıcısı tanımlanır. […]Read More

Categories: 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum
view

2.4.9. Sadakat Kartı (Sambakart) Uygulaması Nasıl Yapılır?

Örnek uygulamada SambaPOS’ta ön ödemeli kart uygulaması gösterilmiştir. Müşteri kartları için farklı bir hesap türü tanımlanır. Bu sayede kart hesaplarının normal müşteri hesaplarından farklı bir hesap türü altında takip edilmesi sağlanır. Bu hesap türüne özel çalışma kurallarının belirlenmesi gerekir. Hesap Tanımları Örnek uygulamada kartın adı SambaKart olarak verilmiştir. Oluşturulacak kartın adına istenilen isim verilebilir. Hesap Tanımı yapmak […]Read More

Categories: 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum
view

2.4.10. FastFood Departmanı Nasıl Tanımlanır?

SambaPOS’ta Fastfood departmanı tanımlamak için SambaPOS’ta yeni departman oluşturup yeni ödeme tipleri eklemek gerekmektedir. 1. Belge Tipi Tanımlama İşlemlerin ayırt edici özelliklerinden olacak belge tipi tanımlamak için navigasyon ekranında bulunan Yönetim > Adisyonlar > Adisyon Tipleri menüsünden Adisyon Tipi Ekle linkine tıklanır. Genel Ayarlar sekmesinde; Adisyon Tipi Adı: Adisyon tipi adının yazıldığı alandır. Pos Menü: Fastfood departmanında satışı yapılacak ürünlerin olduğu menü seçilir. Adisyon Numaratörü: Adisyon Numaratörü şablonu […]Read More

Categories: 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum
view

2.4.12.e. Gün Sonu Yapıldığında Raporlar Nasıl eposta Gönderilir?

Gün Sonu yapıldığında belirlenen raporların otomatik eposta gönderilmesi nasıl yapılır.   1-Yeni Eylem oluşturma: Gönderilecek Raporları kaydetmek için Eylem Adı: Raporu Dosyaya Kaydet Eylem Tipi: Raporu Dosyaya Kaydet Parametreler: Rapor Adı: Kasa Raporu Dosya Adı:C:\Rapor\Kasa Raporu.xps   2-Yeni Eylem oluşturma: Dosyalarının gönderileceği e-mail ayarları yapmak için. Eylem Adı: Kasa Raporu Mail Gönder Eylem Tipi: E-Posta […]Read More

Categories: 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum
view

2.4.13.a. Temel Müşteri Ekranı html Nasıl Hazırlanır?

Tarayıcı için Müşteri Ekranı Hazırlama – Temel Kurulum Amaç: Fast Food (Ön Ödemeli) satış yapan işletmelerde alınan siparişlerinin Müşteri Ekranında satır satır (Ürün Görseli, Ürün Adı, Ürün Adedi, Toplam Fiyatı) görüntülenmesi için hazırlanmıştır. Kullanım Alanı: Fast Food (Ön Ödemeli) satış yapan işletmeler. Başlamadan Önce: Bu müşteri ekranı konfigürasyonunu kullanabilmeniz için bilgisayarınızda websitemizdeki SambaPOS 5.7.2 veya üzeri bir SambaPOS […]Read More

Categories: 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum
view

2.4.14.a. Müşteri Sıra No Yazdırma Nasıl Hazırlanır?

Kullanım Alanı: Fast Food satış (Ön Ödemeli Satış) yapan işletmelerde müşterilerin siparişlerini adisyon üzerindeki “Müşteri Sıra No” ile takip etmesi istenildiği durumlarda kullanılır. Sıra numarası için hazırlanan eylem, ihtiyaca veya amaca uygun başka kurallara bağlanarak çalıştırılabilir. Bu örnekte yapılan işlem müşterilerin siparişlerini takip etmesi amacıyla adisyona Müşteri Sıra Numarası yazdırmaktır. Ödeme alınca numara artsın, sipariş aldıkça […]Read More

Categories: 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum
view

2.4.16. Adisyon Etiketiyle mutfak mesajları yazdırmak (Marşlama)

1- Adisyon Etiketi Oluşturma 2- Mutfak Mesaj Yazdırma Şablonu Oluşturma [LAYOUT] -- General layout <C10>Masa:  {ENTITY NAME:Masa} <L00>Tarih:{TICKET DATE}     Saat:{TIME}     NO:{TICKET NO} <L> <J00>Garson: {:CURRENTUSER} <F>- <BEEP> <L11>{TICKET TAG:Mutfak Marşlama} <F>- 3- Mutfak Mesaj Yazdırma Görevi Tanımlama 4- Adisyon Etiketiyle Mutfak Mesaj Yazdırma Eylemi Oluşturma   5- Adisyon Etiketiyle Mutfak Mesaj Yazdırma Kuralı Tanımlama Kullanıcı Ekranı GörüntüsüRead More

Categories: 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum
view

2.4.17. Müşteri Gruplarına Göre Otomatik İskonto Yapmak

Kullanım Amacı: İşletmeler müşterilerine değişik iskonto oranları uygulayabilir. Müşteri seçildiğinde önceden tanımlanan yüzde oranında iskontonun otomatik olarak Adisyon Toplam Tutarına uygulanması için bu modül yüklenebilir. 1- Müşteri İskonto Gruplarını Seçmek İçin Varlık Tipi Özel Alan Düzenleme Müşteri kaydedilirken hangi iskonto grubunda olduğu bu alanda ayarlanır. 2- Eylemler Yönetim > Otomasyon > Eylemler > Eylem Ekle Adisyona […]Read More

Categories: 2.4. SambaPOS Gelişmiş Kurulum
view