Döküman Dizini

1- Eylem Tanımlama

1-1- Hesap Yazdırma Tutanağı Ekleme Eylemi
1-2- Ödeme Alma Tutanağı Ekleme Eylemi
1-3- Adisyon Logu Göster Eylemi

2- Otomasyon Komutu Tanımlama

3- Kural Tanımlama

3-1- Hesap Yaz Kuralı Tanımlamak
3-2- Belge Ödendi Kontrolü Kuralı Tanımlamak
3-3- Tutanak Ekle Kuralı Tanımlamak

 

Hesabı yazan ve ya ödemeyi alan garsonları kayıt altına almak için kullanılır.

1- Eylem Tanımlama

1-1- Hesap Yazdırma Tutanağı Ekleme Eylemi

Navigasyon ekranında bulunan Yönetim Menüsü > Otomasyon > Eylemler menüsünde Eylem Ekle linkine tıklanır.

 • Eylem Adı: Eylem için uygun adın yazılacağı alandır. (Örneğin; Hesap Yazdırma Tutanağı)
 • Eylem Tipi: Bu alanda Adisyon Tutanağı Ekle şablonu seçilir.
 • Kategori: Bu alana Yazdırma ibaresi yazılır.
 • Log: Bu alana Hesap Yazdırma ibaresi yazılır.

İlgili başlıkları doldurulduktan sonra Kaydet butonuna tıklanır.

1-2- Ödeme Alma Tutanağı Ekleme Eylemi

Otomasyon > Eylemler menüsünden Eylem Ekle linkine tıklanır.

 • Eylem Adı: Eylem için uygun adın yazılacağı alandır. (Örneğin; Ödeme Alma Tutanağı)
 • Eylem Tipi: Bu alanda Adisyon Tutanağı Ekle şablonu seçilir.
 • Kategori: Bu alana Ödeme ibaresi yazılır.
 • Log: Bu alana Ödeme Alma ibaresi yazılır.

İlgili başlıkları doldurulduktan sonra Kaydet butonuna tıklanır.

 

1-3- Adisyon Logu Göster Eylemi

Otomasyon > Eylemler menüsünden Eylem Ekle linkine tıklanır.

 • Eylem Adı:Eylem için uygun adın yazılacağı alandır. (Örneğin; Adisyon Logu Göster)
 • Eylem Tipi: Bu alanda Adisyon Tutanağı Göster şablonu seçilir.

İlgili başlıkları doldurulduktan sonra Kaydet butonuna tıklanır.

2- Otomasyon Komutu Tanımlama

Otomasyon > Otomasyon Komutları>Otomasyon Komutu Ekle linkine tıklanır.

Genel Ayarlar sekmesi;

 • Adı: Otomasyon komutu için verilecek adın yazılacağı alandır. (Örneğin; Tutanak Göster)
 • Düğme Başlığı: Butonda görünmesi istenilen adın yazılacağı alandır. (Örneğin; Tutanak)

İlişkiler sekmesi;

İlişkiler sekmesinde yeni bir ilişki satırı eklenir. Bu komutun gözükeceği yerler önem taşır. Enabled States alanına; Yeni Siparişler,Ödenmedi,IsClosed yazılmazsa tutanak göster butonu kapalı adisyonlar da aktif olmaz.

İlgili başlıkları doldurulduktan sonra Kaydet butonuna tıklanır.

 

3- Kural Tanımlama

3-1- Hesap Yaz Kuralı Tanımlamak

Otomasyon > Kurallar>Kural Ekle linkine tıklanır.

 • Kural Adı:Kural için uygun adın yazılacağı alandır. (Örneğin; Hesap Yaz Kuralı)
 • Olay Adı: Bu alanda Otomasyon Komutu Çalıştırıldı şablonu seçilir.
 • Özel Kısıtlama Ekle: Bu alanda bir tane özel kısıtlama eklenir. Automation Command Name | Eşittir | Hesap Yaz
 • Eylem Seç: Bu alanda altı tane eylem seçilir.
 1. Adisyon Yazdırma Görevini Çalıştır
 2. Adisyonu Kilitle
 3. Varlık Durumunu Değiştir
 4. Belge Durumunu Değiştir
 5. Hesap Yazma Tutanağı
 6. Belgeyi Kapat

İlgili işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna tıklanır.

 

3-2- Belge Ödendi Kontrolü Kuralı Tanımlamak

Otomasyon > Kurallar menüsünden Kural Ekle linkine tıklanır.

 • Kural Adı:Kural için uygun adın yazılacağı alandır. (Örneğin; Belge Ödendi Kontrolü)
 • Olay Adı: Bu alanda Belge Kapanmadan Önce şablonu seçilir.
 • Özel Kısıtlama Ekle: Bu alanda bir özel kısıtlama eklenir. Remaining Amount | Eşittir | 0
 • Eylem Seç: Bu alanda üç tane eylem seçilir.
 1. Ödeme Alma Tutanağı Ekle
 2. Belge Durumunu Değiştir
 3. Belgeyi Kapalı Olarak İşaretle

İlgili işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna tıklanır.

3-3- Tutanak Ekle Kuralı Tanımlamak

Otomasyon > Kurallar menüsünden Kural Ekle linkine tıklanır.

 • Kural Adı:Kural için uygun adın yazılacağı alandır. (Örneğin; Tutanak Görüntüle)
 • Olay Adı: Bu alanda Otomasyon Komutu Çalıştırıldı şablonu seçilir.
 • Özel Kısıtlama Ekle: Bu alanda bir tane özel kısıtlama eklenir. Automation Command Name | Eşittir | Tutanak Göster
 • Eylem Seç: Bu alanda Adisyon Logu Göster eylemi seçilir.

İlgili işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna tıklanır.

Tüm işlemleri tamamladıktan sonra adisyon için ödeme alındığı durumlarda adisyon kapandığı için navigasyon ekranında bulunan Adisyonlar menüsünden tüm adisyonları seçerek tutanaklara ulaşılabilir. Adisyon henüz kapanmış durumda değilse masalara tıklanarak tutanak görüntülenebilir.