Adisyon, hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin ve ürünlerin cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir. SambaPOS’ta açılan fiyat, ürün ve hizmet kaydı ve sürecinin takip edilmesi için açılan belgelere Adisyon denir.

Adisyon Tipi: İşletme içerisinde farklı fiyat ürün ve hizmet sunan bölümler için açılan birden fazla belgelere denir.

Adisyon Bölme

Sipariş alınmış bir adisyondaki bir yada birden fazla siparişin aynı varlık (masa) içerisinde veya başka bir masaya yeni bir adisyon olarak taşınmasıdır.

Adisyon Etiketi: Belge Tiplerinde; belge bütünü için atanabilecek değerler ve tanımlardır. Bu değer veya tanımlara çeşitli kısıtlamalar getirilerek belgelere çeşitli bilgi, işlev, fonksiyonlar atanabilir.

Örnek: Kişi Sayısı, Kullanıcı tipi, Müşteri Kategorisi, Servis Tipi, Ödeme Şekli, Para Üstü, Servis bölümleri, Promosyon Tipleri tanımlanabilir

 

 

Adisyon Notu: Sipariş Ekranında Adisyona dair bilgi, hizmet, servis durumu klavye kullanılarak yazılan nottur.

Belge:  SambaPOS’ta tüm işlemlerin kaydedilerek program fonksiyonlarının, iş süreçlerinin takip edilebileceği alan, doküman şeklidir. Belge tipleri üzerinden çeşitli departman satış ve ayarları düzenlenir, yetkilendirmeler ve kısıtlamalar, eylem ve kurallar oluşturulabilir. SambaPOS’un temel işleyiş şeklini belirler diyebiliriz.

Belge Tipi: Birden fazla oluşturulan Belgelere”Belge Tipi” denir. Farklı işleyiş ve özellikler kazandırılak kullanılır.

Örnek: Adisyon, Bilet, Fiş, Satış fişi, Çek, Paket Adisyonu, Hızlı Satış belge tipleri ile departman bazlı  iş ve süreç takibi yapılabilir.

Departman:  bir iş yerinde ya  belli bir işi yapmak üzere ayrılmış olan bölümlerden her biridir. işletmedeki satış, servis, ödeme, ürün, fiyat, hizmet ve birçok uygulama aynı, ortak veya farklı olabilir.

Durum (Status) Nedir:

SambaPOS’un üretim, servis ve satış işlemlerinin süreçlerini takip ettiği tanımlardır.
Temel olarak üç durum takip edilir.
Varlık Durumu: Varlık tiplerinin takibi için kullanılır. Masalar, Müşteriler, Paketçiler
Belge Durumu: Adisyon bütününün Sipariş Durumu takip edilir. Yeni Siparişler, Ödenmedi, Kilitli
Sipariş Durumu: Her sipariş için ayrı ayrı durum takibi yapılır. Yeni, Gönderildi, İade, İkram
Bunlar dışında ihtiyaç olabilecek durumlar tanımlanarak özel işi süreçleri takip edilebilir.

 

Gün Başı İşlemi: İşletmenin günlük çalışma süresi başladığında yapılan işlemdir. SambaPOS’ta Gün İşlemleri aralığı tarihlerine  göre raporlar alınır.

Gün İşlemleri: İşletmenin işbaşı yaptığı Gün Başı ve çalışma süresini bitirdiği Gün Sonu çalışma tarih ve saati aralığına aralığına “Gün İşlemleri” denir. SambaPOS raporları Gün İşlemleri (Çalışma Dönemi) aralıklarında hesaplanır.

Gün Sonu İşlemi: İşletmenin günlük çalışma süresi bittiğinde yapılan işlemdir. SambaPOS’ta Gün İşlemleri aralığı tarihlerine  göre raporlar alınır.

Hesap Yazdırma sipariş alınan belgenin; hazırlanan şablonlara göre (Adisyon, Bilet vb.) kağıda yazdırılması işlemidir.

iade: Belgeye kaydedilmesinden sonra işleme giren ürün yada hizmet durumlarının durdurulması ve geri çevrilmesidir. Ürün İadeleri önceden belirlenen “İade Sebepleri” seçenekleriyle sınıflandırılabilir.

İade işlemi; “Ödeme” alınıncaya kadar olan süreyi kapsar.

 

 

İkram: Seçilen ürünlerin bedelsiz olarak “İkram” durumunda kaydedilmesi ve işleme konulmasıdır.
İkramlar önceden hazırlanan “İkram Sebepleri” başlığında sınıflandırılabilir.

 

 

Ürün İptali : Ürün yada hizmetlerin henüz Sipariş aşamasındayken kaydedilmeden Adisyon dan kaldırılması işlemidir. Ürün İşlem sürecine girmediği için herhangi bir kaydı olmaz.

İade işlemi; Adisyon “Kapat” tıklanarak kaydedilmeden öncesine kadar olan süreyi kapsar.

iskonto: Belge toplam tutarı üzerinden yapılan yüzde oranlı indirim tutarıdır.

Navigasyon Ekranı: PIN girildikten sonra yada “Ana Menu” Butonu tıklandığında açılan tüm alanların ana başlıklarının bulunduğu SambaPOS ekranıdır.

Satılan ürün veya hizmetlerin tahsil edileceği yöntemlerin adıdır.  Ödeme Tipleri; Nakit, Kredi Kartı, Yemek Çeki ve benzeri yöntemlerle farklı kasalarda kaydedilir.

 

Parola: SambaPOS GraphQL kullanıcıları için atanan minimum 4 sayı karakterli giriş şifresidir.
SambaPOS  “Kullanıcı Adı” “Rol” grubu ve diğer erişim haklarının ayarlanması için kullanılır.

PIN : SambaPOS kullanıcıları için atanan minimum 4 sayı karakterli giriş şifresidir.
SambaPOS  “Kullanıcı Adı” “Rol” grubu ve diğer erişim haklarının ayarlanması için kullanılır

. 

Porsiyon Nedir?

Herhangi bir Üründen/Yemekten bir kerede verilen belirli miktar adıdır. Porsiyon adını, ürünün ham maddelerindeki orantılı değişiklikler belirler. Üründe kullanılan ana ham madde et ise porsiyon değerlerini belirleyen de ettir.

Örn:
1 Normal Porsiyon Dönerde kullanılan et 100 gram ise
1,5 porsiyonda kullanılan et miktarı 150 gr olarak belirlenir.

SambaPOS’ta açılan bir ürünün varsayılan porsiyon miktarının adı “Normal” olarak kabul eder. Ürün eklendikten sonra porsiyon adları ve fiyatları eklenir.

 

Kullanıcı Rolü: SambaPOS kullanıcılarının program içerisinde alan ve yetkilerinin erişim düzeyi.

Sipariş özellikleri: Siparişlerin (Orders) Hazırlık, Üretim ve Servis süreçlerine dair belirlenen bilgi etiketleridir. SambaPOS Ürün ve kategorilerinde sipariş etiketlerine birçok izin, fonksiyon eklenerek bilgi etiketleri ekleme çıkarma işlemi yapılabilir.

Üretim Özellikleri:
Pişme Dereceleri: Az Orta, İyi, Çok Pişmiş
Pişme :Ekilleri: Izgara, Tava, Haşlama, Fırın
Servis Özellikleri:
Acil, Beklet, Öncesinde, Sonrasında, Ayrı, Beraber, Sade
İçerik Özellikleri:
Ürün içerisinde kullanılan malzemelerin miktarındaki değişimler.
Promosyon Menü İçerikleri:
Ana Ürün, İçecek, Tatlı, Salata Seçimleri

 

Terminal Nedir?

Ana bilgisayarla iletişim halinde olan bilgisayarlara “Terminal” denir.
SambaPOS’ta her terminal (bilgisayar) kendi Yönetim bölümünden ayarlanarak kaydedilir. Böylece her terminalin bağımsız davranması sağlanır.

 

Varlık Nedir

Yuvarlama: Belge toplam tutarı üzerinden yapılan tutar bazlı indirimdir.