Gün Sonu yapıldığında belirlenen raporların otomatik eposta gönderilmesi nasıl yapılır.

 

1-Yeni Eylem oluşturma: Gönderilecek Raporları kaydetmek için

Eylem Adı: Raporu Dosyaya Kaydet
Eylem Tipi: Raporu Dosyaya Kaydet
Parametreler:
Rapor Adı: Kasa Raporu
Dosya Adı:C:\Rapor\Kasa Raporu.xps

 

2-Yeni Eylem oluşturma: Dosyalarının gönderileceği e-mail ayarları yapmak için.

Eylem Adı: Kasa Raporu Mail Gönder
Eylem Tipi: E-Posta Gönder

Parametreler:

SMTP Server: smtp.sunucu.com
SMTP User:kullanıcı@mail.com
SMTP Pssword: ******
SMTP Port: 587 (Smtp serverine göre değişebilir 110,25 vs)
To E mail Addres: Email gönderilecek adresler ; ayrılır
Subject: Konu dosya adı olabilir
CC Email Addresss: Bilgilendirme mail adresleri
E-Mail Message: Emallerle birlikte gönderilecek mesaj
Dosya Adı: c:\klasör\dosyaadı.xps (gönderilecek dosyanın adı kayıt yeri)
Delete File: gönderimden sonra silinmeli mi ?
Bypass ssl Errors:
Retry Count: emailin tekrarlanma sayısı
Retry Minutes: tekrarlanma dakikası

 

 

3-Yeni Eylem oluşturma:

Eylem Adı: Eposta Gönderildi Mesajı Gösterme Eylemi
Eylem Tipi: Mesaj Göster

Parametreler:
Mesaj: [:Mesaj]

 

4- Yeni Kural Oluşturma: Gün Sonu yapıldığında raporları mail göndermek için

Kural adı: Gün Sonu Yapıldığında Raporları mail gönder
Olay Adı: Gün Sonu Yapıldı
Eylemler:
Kasa Raporu Kaydet
Mesaj Göster Eylemi
Mesaj: Eposta Göderildi!!
Kasa Raporu Mail Gönder


Kural ilişkilerini ayarlayın.

 

 

4- Dikkat Edilecekler:

a- Dosyaları kaydettiğiniz klasörün okuma yazma haklarına dikkat edin. Dosyayı kaydetmediği zaman Access Deny hatası verir.

b- eposta gönder eylem ayarlarındaki bilgilerin doğruluğu tek tek kontrol edilmelidir.
c- Eposta gönderimi yapılacak SMTP serverin bu işlem için güvenlik izinleri, port ayarları kontrol edilmelidir.
d- Birden fazla rapor gönderileceği zaman her rapor için Dosya Kaydetme eylemi ve Mail Gönderim eylemi ayrı ayrı oluşturulur. Bu eylemler aynı kurala seçilir. Kurallara seçilen eylemler sırayla çalıştığı için eylem seçerken sıralamaya dikkat edilmesi gerekir.

 

e- Birden fazla eposta gönderimi yapılacaksa her eposta arasına ; (noktalı virgül) ile yazılır.
Örnek: isa@gmail.com;isa@sambapos.org;isa@hotmail.com