1- Dosya içe Aktarma (İmport)

Yönetim>Ayarlar>Veritabanı Araçları>Araçlar>Dosyadan Al

içe aktarılacak (Import) dosya açılan Dosyadan Al (Göz At) penceresinden fiziksel yolu seçilerek  “AÇ” butonu tıklanır.

2- Dosya Dışa Aktarma (Export)

İmport Export Yapılabilir öğeler:

Hesap Tipleri
Hesaplar
Hesap Hareket Tipleri
Hesap Hareket Döküman Tipleri
Hesap Ekranları
Departmanlar
Numaratörler
Belge Tipleri
Varlık Tipleri
Varlık Ekranları
Ödeme Tipleri
Durumlar
Adisyon Etiket Grupları
Sipariş Etiket Grupları
Yazıcılar
Yazıcı Şablonları
Yazdırma Görevleri
Hesaplama Tipleri
Hesaplama Seçicileri
Otomasyon Komutları
Eylemler
Kurallar
Ayarlar
Scriptler
Özel Raporlar
Otomatik Konfügrasyon Görevleri