Kullanım Amacı: İşletmeler müşterilerine değişik iskonto oranları uygulayabilir. Müşteri seçildiğinde önceden tanımlanan yüzde oranında iskontonun otomatik olarak Adisyon Toplam Tutarına uygulanması için bu modül yüklenebilir.

Doküman içerik başlıkları:

1- Müşteri İskonto Gruplarını Seçmek İçin Varlık Tipi Özel Alan Düzenleme

2- Eylemler
2.1. MIS-İskonto İptal
2.2. MIS-İskonto %5
2.3. MIS-İskonto %8
2.4. MIS-İskonto %10

3- Müşteriye İskonto Seçildiğinde İskonto Mesajı Yayınlamak İçin
3.1. MIS-İskonto Mesajı

4- Kurallar
4.1. MIS-Müşteri Değiştiğinde İskonto İptal
4.2. MIS-Müşteri Seçildiğinde Ön Tanımlı İskonto Yapma Kuralı-%5
4.3. MIS-Müşteri Seçildiğinde Ön Tanımlı İskonto Yapma Kuralı-%8
4.4. MIS-Müşteri Seçildiğinde Ön Tanımlı İskonto Yapma Kuralı-%10

1- Müşteri İskonto Gruplarını Seçmek İçin Varlık Tipi Özel Alan Düzenleme

Müşteri kaydedilirken hangi iskonto grubunda olduğu bu alanda ayarlanır.

Yönetim > Varlıklar > Varlık Tipleri > Müşteriler > Özel Alanlar > Özel Alan Ekle

  • Özel Alan Adı: İskonto Oranı
  • Alan Tipi: String
  • Maskeleme Tipi: Simple
  • Değerler: Komşu %5,Müdavim %8,Özel %10,Personel %15

2- Eylemler

Yönetim > Otomasyon > Eylemler > Eylem Ekle

Adisyona atanan müşteri iptal edildiğinde, farklı bir müşteri seçildiğinde, mevcut müşterinin oranını iptal ederek yeni müşterinin iskonto oranını uygulayacak eylemdir.

2.1. MIS-İskonto İptal

Eylem Tipi: Adisyon Hesaplama Güncelleme
Parametreler:
Hesaplama Şablonu: İskonto
Tutar: 0
Reset Ticket:
Remove Calculation:
Rount Amount:

Uygulanacak her sabit iskonto oranını için Tutar bölümüne yazdığınız miktar belirler.

2.2. MIS-İskonto %5

Eylem Tipi: Adisyon Hesaplama Güncelleme
Parametreler:
Hesaplama Şablonu: İskonto
Tutar: 5
Reset Ticket:
Remove Calculation:
Rount Amount:

Uygulanacak her sabit iskonto oranını için Tutar bölümüne yazdığınız miktar belirler.

2.3. MIS-İskonto %8

Eylem Tipi: Adisyon Hesaplama Güncelleme
Parametreler:
Hesaplama Şablonu: İskonto
Tutar: 8
Reset Ticket:
Remove Calculation:
Rount Amount:

Uygulanacak her sabit iskonto oranını için Tutar bölümüne yazdığınız miktar belirler.

2.4. MIS-İskonto %10

Eylem Tipi: Adisyon Hesaplama Güncelleme
Parametreler:
Hesaplama Şablonu: İskonto
Tutar: 10
Reset Ticket:
Remove Calculation:
Rount Amount:

3- Müşteriye İskonto Seçildiğinde İskonto Mesajı Yayınlamak İçin

Yönetim > Otomasyon > Eylemler > Eylem Ekle

3.1. MIS-İskonto Mesajı

Eylem Tipi: Mesaj Göster
Parametreler:
Mesaj: [:Mesaj]

4. Kurallar

Yönetim > Otomasyon > Kurallar > Kural Ekle

4.1. MIS-Müşteri Değiştiğinde İskonto İptal

Olay Adı: Belge Varlığı Değişti
Kısıtlama: Entity Type Name | Eşittir | Müşteriler
Eylem: MIS-İskonto İptal

4.2. MIS-Müşteri Seçildiğinde Ön Tanımlı İskonto Yapma Kuralı – %5

Olay Adı: Belge Varlığı Değişti
Özel Kısıtlama: Custom Data| İçerir |"İskonto Oranı","Value":"Komşu %5"
Eylem Seç: MIS-İskonto%5
Eylem Seç: MIS-İskonto Mesaj Göster
Mesaj: Komşu %5 İskonto Uygulandı

4.3. MIS-Müşteri Seçildiğinde Ön Tanımlı İskonto Yapma Kuralı – %8

Olay Adı: Belge Varlığı Değişti
Özel Kısıtlama: Custom Data| İçerir |"İskonto Oranı","Value":"Müdavim %8"
Eylem Seç: MIS-İskonto%8
Eylem Seç: MIS-İskonto Mesaj Göster
Mesaj: Komşu %8 İskonto Uygulandı

4.4. MIS-Müşteri Seçildiğinde Ön Tanımlı İskonto Yapma Kuralı – %10

Olay Adı: Belge Varlığı Değişti
Kısıtlama: Custom Data| İçerir |"İskonto Oranı","Value":"Özel %10"
Eylem Seç: MIS-İskonto%10
Eylem Seç: MIS-İskonto Mesaj Göster
Mesaj: Komşu %10 İskonto Uygulandı

DİKKAT!
Kural Sıralaması

Müşteri değişikliği yapıldığı zaman bir önceki müşterinin iskontosunu iptal etmesi ve yeni iskontoyu uygulaması için kural sıralaması aşağıdaki gibi olmalıdır.