Bu dokümanda sipariş ekranında sabit iskontolar tanımlanması ve yetkilendirilmesi işlemleri sıralı olarak anlatılmıştır.

Doküman içerik başlıkları:

1. Adisyon Etiketleri
1.1. Sabit iskontolar

2. Eylemler
2.1. AIS – İskonto İptal
2.2. AIS – İskonto %5
2.3. AIS – İskonto %10
2.4. AIS – İskonto %15
2.5. AIS – İskonto %20
2.6. AIS – İskonto Mesaj Göster

3. Kurallar
3.1. AIS – İskonto İptal Etme Kuralı
3.2. AIS – İskonto Uygula %5 Uygula Kuralı
3.3. AIS – İskonto Uygula %10 Uygula Kuralı
3.4. AIS – İskonto Uygula %15 Uygula Kuralı
3.5. AIS – İskonto Uygula %20 Uygula Kuralı

4. Kullanıcı Uygulama Ekranları
4.1. İskonto Uygulama
4.2. İskonto İptali

1. Adisyon Etiketleri

1.1. Sabit İskontoların Tanımlanması
Yönetim > Adisyonlar > Adisyon Etiketleri > Yeni Adisyon Etiketi Ekle

Adisyon Etiket Adı: Sabit İskontolar

Alt Etiketler: İskonto adları tanımlanır. İskonto adları ekranda kullanıcının seçeceği butonlar olarak görüntülenir. Aynı zamanda kurallarda seçilecek Adisyon Etiket Değeri olarak kullanılacaktır.

İlişkiler: Sabit iskontolar butonunu kullanacak ekranda görüntüleyecek rol, departman ve adisyon tipi yetkilendirmesi yapılır.

2. Eylemler

Yönetim > Otomasyon > Eylemler > Yeni Eylem Ekle

Dokümana göre hazırlanan eylemler listesidir.

2.1. AIS-İskonto İptal

Eylem Adı: AIS-İskonto İptal
Eylem Türü: Adisyon Hesaplama Güncelle
Hesaplama Şablonu: İskonto
Tutar: 0 (Sıfır)

 


2.2. AIS-İskonto %5

Eylem Adı: AIS-İskonto %5
Eylem Türü: Adisyon Hesaplama Güncelle
Hesaplama Şablonu: İskonto
Tutar: 5


2.3. AIS-İskonto %10

Eylem Adı: AIS-İskonto %10
Eylem Türü: Adisyon Hesaplama Güncelle
Hesaplama Şablonu: İskonto
Tutar: 10

2.4. AIS-İskonto %15

Eylem Adı: AIS-İskonto %15
Eylem Türü: Adisyon Hesaplama Güncelle
Hesaplama Şablonu: İskonto
Tutar: 15

2.5. AIS-İskonto %20

Eylem Adı: AIS-İskonto %20
Eylem Türü: Adisyon Hesaplama Güncelle
Hesaplama Şablonu: İskonto
Tutar: 20

2.6. AIS-İskonto Mesaj Göster

Eylem Adı: AIS-İskonto Mesaj Göster
Eylem Türü: Mesaj Göster
Parametreler: [:Mesaj]

3. Kurallar

Yönetim > Otomasyon > Kurallar > Yeni Kural Ekle

Dokümana göre kurallar listesi.
Dikkat! Kuralları sırala seçeneğiyle kurallar aşağıdaki gibi sıralayınız. Kurallar sıralı olarak çalışır işlem yapar.

3.1. AIS- İskonto İptal Etme Kuralı

Kural Adı: İskonto İptal Etme Kuralı
Olay Adı: Adisyon Etiketi Seçildi
Özel Kısıtlama: Etiket Değeri | Eşittir | İskonto İptal
Eylem Seç: İskonto İptal
Eylem Seç: AIS-İskonto Mesaj Göster
Mesaj: İskonto İPTAL edildi.


3.2. AIS- İskonto Uygula %5 Uygula Kuralı

Kural Adı: AIS- İskonto Uygula %5 Uygula Kuralı
Olay Adı: Adisyon Etiketi Seçildi
Özel Kısıtlama: Etiket Değeri | Eşittir | İskonto %5
Eylem Seç: AIS-İskonto %5
Eylem Seç: AIS-İskonto Mesaj Göster
Mesaj: %5 İskonto Uygulandı


3.3. AIS- İskonto Uygula %10 Uygula Kuralı

Kural Adı: AIS- İskonto Uygula %10 Uygula Kuralı
Olay Adı: Adisyon Etiketi Seçildi
Özel Kısıtlama: Etiket Değeri | Eşittir | İskonto %10
Eylem Seç: AIS-İskonto %10
Eylem Seç: AIS-İskonto Mesaj Göster
Mesaj: %10 İskonto Uygulandı


3.4. AIS- İskonto Uygula %15 Uygula Kuralı

Kural Adı: AIS- İskonto Uygula %15 Uygula Kuralı
Olay Adı: Adisyon Etiketi Seçildi
Özel Kısıtlama: Etiket Değeri | Eşittir | İskonto %15
Eylem Seç: AIS-İskonto %15
Eylem Seç: AIS-İskonto Mesaj Göster
Mesaj: %15 İskonto Uygulandı


3.5. AIS- İskonto Uygula %20 Uygula Kuralı

Kural Adı: AIS- İskonto Uygula %20 Uygula Kuralı
Olay Adı: Adisyon Etiketi Seçildi
Özel Kısıtlama: Etiket Değeri | Eşittir | İskonto %20
Eylem Seç: AIS-İskonto %20
Eylem Seç: AIS-İskonto Mesaj Göster
Mesaj: %20 İskonto Uygulandı


4. Kullanıcı Uygulama Ekranları


4.1. İskonto Uygulama


4.2. İskonto İptali

Konuyla ilgili dokümanlar

2.3.5.i. Sipariş Etiketi İle Ürünlere % İskonto Nasıl Yapılır?

2.4.17. Müşteri Gruplarına Göre Otomatik İskonto Yapmak

2.3.10.e. İskonto ve Yuvarlama Nasıl Sınırlandırılır?