Adisyon ödemesi alınırken iyapılacak olan iskonto ve Yuvarlama oranını belirli bir oran veya yüzdeyle sınırlamak için kullanılır.

Yuvarlama Sınırlama: Ayarlar>Hesaplar>Hesaplama Şablonları>Yuvarlama Şablonu düzenlenerek ayarlanır.
Max. Amount: Sınırlanacak tutar yazılır. Örn. 20 (20 TL üzerinde yuvarlama yapılamaz)

İskonto Sınırlama: Ayarlar>Hesaplar>Hesaplama Şablonları>İskonto Şablonu düzenlenerek ayarlanır.
Max. Amount: Sınırlanacak oran yazılır. Örn. 20 (%20 üzerinde iskonto yapılamaz)