Sayım yapmak için önce GünSonu yapılmalıdır.

GünSonu yapıldıktan sonra Yönetim > Stok > GünSonu Belgeleri açılır.

Her gün sonu işlemi stok kayıtlarında da gün sonu belgeleri oluşturur. Bu GünBaşı – GünSonu Belgesi aralıklarında hareket gören stok miktarları görüntülenir. Sayım yapmak ve fiili stok miktarlarını girmek için en son yapılan GünSonu Belgesi açılır.

Yapılan sayım sonucunda ürün miktarları Fiili Seviye sütununa ilgili ürün satırına yazılır. Sayım sonuçları Fiili seviye olarak girişi yapıldıktan sonra Kaydet tıklanır.

Sayım sonucu fiili stok miktarları girilerek kaydedildikten sonra yapılan ilk GünBaşı işleminden sonra fiili seviye miktarları devir sütununda görünür. Stoklar bu miktarlardan düşmeye başlar.

Konuyla İlgili Dokümanlar:

5.5.7.a. Depolar Genel Özellikleri

5.5.7.b. Depoya Stok Alımı Nasıl Yapılır?

5.5.7.c. Stok ve Ürün Maliyetlerine Nasıl Bakılır?