SambaPOS Navigasyon > Depolar menüsünden giriş yapılır. GünBaşı işlemlerinden sonra satışı yapılan ürünlerin stok hareketleri görüntülenir, yönetilir; takip edilir.

 1. Depolar Ekranı: Güncel Depo stok durumunu gösterir
 2. Maliyet Göster Ekranı: Güncel ürün maliyetlerini gösterir
 3. Alım Ekranı: Depo alım işlemleri yapılır

Not:
Depolarda sadece son GünBaşı işleminden itibaren güncel anlık stok, envanter durumu, maliyetleri görüntülenir. Farklı çalışma dönem aralıkları için Navigasyon > Raporlar başlığındaki ilgili Raporlar kullanılır.

Tanımlar:

 • Alım: Depoya stok giriş işlemi.
 • Stok: Alım yapılan ham madde, yarı mamul ve ürünlerin adı.
 • Ürün: Stokların reçetelendirilerek üretilmesiyle satışa sunulan mala Ürün denir. (Reçetesiz ürünler depoda görünmez)
 • Stok Maliyeti: Stok alım fiyat toplamı, stok miktar toplamına bölünerek hesaplanır.
 • Ürün Maliyeti: Reçetelerde kullanılan stok miktarının stok maliyetine bölünmesiyle hesaplanır.

1- Depolar Ekranı

 • Adı: Alım yapılan stok ham madde, yarı mamul veya ürünlerdir.
 • Birim: Stok hareket birimi (Adet, Kg, Lt, Cl, vb.)
 • Devir: Bir önceki çalışma döneminden kalan stok durumu. (Satış ve sayım sonrası devreden stok miktarıdır)
 • Alım: GünBaşı yapıldıktan sonra alım yapılan stoklar.
 • Maliyet: GünBaşı yapıldıktan sonra satın alınan mevcut stok alım fiyat ortalaması.
 • Tüketim: Ürün hareket miktarı. (Satış, İade, İkram, Zayi sonrası toplam miktarı)
 • Tahmini Seviye: Hareketleri sonrası stok miktar durumu.

2- Maliyet Göster

 • Ürün Adı: Satış için tanımlanan (üretilmiş reçetelendirilmiş) mal yada hizmet metası.
 • Porsiyon: Satışı yapılan ürünlerin tanımlanmış değişik birim miktarları. (Az Çorba, 1,5 Adana vb.)
 • Satış Tutarı (Miktarı) : Satılan hareket gören ürün miktarı. (İade – İkram – dahil hareket gören ürünler)
 • Maliyet: Stok maliyeti.
 • Ortalama Fiyat: GünBaşı işleminden sonra yapılan alım fiyatları üzerinden ortalama fiyatı.
 • Kar Yüzdesi: Alım/Üretim maliyet fiyatı ve satış fiyatı üzerinden elde edilen kar yüzdesi.

3- Stok Alım (Giriş) İşlemleri

 • Belge Numarası: SambaPOS işlem yapılan tarihi, otomatik olarak belge numarası tanımlayacaktır. Bu alanda belge numarasını anlık değiştirerek işletmeye özgü numaralandırma da yapılabilir.
 • Varlık: Stok alımı için Tedarikçi Varlık seçimi yapılabilir.
 • Açıklama: Alım işlemiyle ilgili ekstra hatırlatıcı bilgileri yazılabilir.
 • Ekle butonuna tıklanınca alımı yapılacak her stok için açılan satırdaki başlıklar:
  • Adı: Stok Adı (Ürün, Yarı Mamul Ürün)
  • Miktar: Stok Miktarı
  • Birim: Stok Birimi tanımı (Adet, Kg, Gr, Lt, Kutu, Koli)
  • Fiyat: Stok birim fiyatı.
  • Toplam: Stok toplam fiyat tutarı.
 • Stok Alım için Ekle butonunu tıklanarak bir alım satırı oluşturulur.
 • Bu satırlar silinebilir.
 • Kaydet butonuna tıklandığında giriş yapılan alım hareketi kayıt olur.


Konuyla İlgili Dokümanlar:

5.5.7.d. Depo Stok Sayımı Nasıl Yapılır ?

5.5.7.c. Ürün Maliyetlerine Nasıl bakılır?

 

5.5.7.b. Depoya Ürün Alımı Nasıl Yapılır ?

5.5.5.e. Envanter Raporu Nedir? Nasıl İncelenir?