Stok ve ürün maliyetlerini görüntülemek için Navigasyon > Depolar > Maliyet Göster tıklanır.

Not: Depolarda sadece son GünBaşı işleminden itibaren ürün ve stok maliyet durumu görüntülenir. Eğer farklı çalışma dönem aralıklarında maliyet görüntülenmek istiyorsa Navigasyon > Raporlar > Maliyet Raporundan görüntülenir.

1- Stok Maliyeti: Stok alımı fiyat toplamı; stok miktar toplamına bölünerek hesaplanır.
2- Ürün Maliyeti: Reçetelerde kullanılan stok miktarının stok maliyetine bölünmesiyle hesaplanır.

Stok: Alım yapılan ham madde, yarı mamul ve ürünlerdir. Mevcut ürünlerin alım fiyatlarına oranlaması stok maliyetini belirler. (Örneğin domates, biber, yağ, ekmek, su)

Ürün: Stoklardan standart miktarlar kullanılarak üretilen satışa hazırlanmış maldır. (Örneğin menemen, hamburger, kebap, meşrubat) Reçetelerde kullanılan stok miktarların alım fiyatlarına oranı ürün maliyetini verir.

Depolar ana ekranında maliyet sütunu stok maliyetidir.

3- Ürün Maliyeti: Maliyet Göster butonu tıklandığında görüntülenen ekrandaki bilgi sütunları: 

  • Ürün Adı: Satışı yapılan ürünler. (Üretim reçetesi olmalı)
  • Porsiyon: Satışı yapılan ürünlerin porsiyonları. (Üretim reçetesi olmalı)
  • Satış Tutarı (Miktarı): Satılan ürün miktarı.
  • Maliyet: Ürün maliyeti (reçetlendirilmiş stok fiyat ve miktarlarına oranlanır)
  • Ortalama Fiyat: Ürünlerin satış fiyatı ortalaması
  • Kar Yüzdesi: Stok maliyetinin ürün satış fiyat ortalamasıyla oranlanmasıyla elde edilen kar yüzdesi.

İpucu

Satış, ikram, iade ve zayi hareketlerinde stok miktarı değişir.
Satış, ikram, iade ve zayi hareketlerinde kar oranı değişir.
Stok alım hareketlerinde stok maliyeti değişir.
Sayım yapıldığında… (düzenlenecek)
Satış, ikram, iade ve zayi hareketlerinde stok maliyeti değişmez.

Maliyet Göster ekranında görüntülenen maliyet ürün maliyetidir.

5.5.7.b. Depoya Stok Alımı Nasıl Yapılır?

5.5.7.a. Depolar Genel Özellikleri

5.5.7.d. Depo Stok Sayımı Nasıl Yapılır ?

5.5.5.g. Maliyet Raporu Nedir? Nasıl İncelenir?