SambaPOS dönemsel ağırlıklı (Seçilen tarihler aralığına göre) maliyet hesaplaması yapar. Seçilen tarih aralıklarındaki Mevcut envanter, Maliyet, Satış fiyatı ve Maliyet yüzdesi sütununda raporlanır.

Stok Envanterlerinin takip edilmesi istenilen ürünler için Reçetelerin oluşturulması ve Stok Alımlarının yapılmasından sonra kendiliğinden maliyet oluşur. SambaPOS’ta Reçete içerisinde fire veya Zayilerle ilgili % oranlar girmeye ihtiyaç yoktur.
(Bu dönem ürünlerin ne kadar detaylı takip edilmek istenmesine göre kısa parçalar halinde olmalıdır. Paha olarak değerli ürünlerde günlük, diğerlerinde birkaç günlük veya haftalıktan yukarı çıkmamak, ürünlerin net maliyetlerinin hesaplanmasında daha başarılı sonuçlar verir)