Doküman Konusu: SambaPOS > Navigasyon > Yönetim > Hesaplar > Hesap Ekranlarının Ayarları ve Düzenlenmesi

Doküman İndeksi

1. Ekran Görünümleri

Navigasyon
Genel Hesaplar Ekranı
Kasa Defteri Ekranı
Müşteri Hesapları Ekranı

2. Hesap Ekranları Ayarları ve Düzenleme

Hesap Ekranı Ekle
Hesap Ekranı Düzenle
Hesap Ekranı Sil
Hesap Ekranları Sırala

1. Ekran Görünümleri

Navigasyon Ekran Görünümü

Genel Hesaplar Ekranı Görünümü

Kasa Defteri Ekran Görünümü

Müşteri Hesapları Ekran Görünümü

2. Hesap Ekranları Ayarları ve Düzenleme

Yönetim > Hesaplar > Hesap Ekranları

Hesap ekranları başlığından girilerek hesap ekranlarında ayarlar ve düzenlemeler yapılır.

Hesap Ekranı Özellikleri:

Adı: Genel Hesaplar (Hesap ekranı için bir ad verilir)
Filtre Tipi: Ekranda listelenecek bilgilerin hangi zaman aralıklarında görüntüleneceği seçilir. Tümü, Aylık, Haftalık, Gün Başından itibaren.
Ağaç Yapısında Göster: Ekran için seçilen hesap şablonlarını ana kategori olarak gösterilir ve bilgileri birbiriyle olan ilişkiyi hhiyerarşik ağaç bağlantıları şeklinde görüntüler.
Ekran Özeti: 
Hesap Şablonu Seçiniz: Hesap ekranında gösterilmek istenen hesap şablonları seçilir.

Genel Hesap Ekranı Özellikleri

Kasa Defteri Hesap Ekranı Özellikleri

Müşteri Hesapları Hesap Ekranı Özellikleri

Konuyla ilgili Dokümanlar:

5.4.8.a. Hesaplar Kullanımı

5.4.8.b. Kasa Defteri Nasıl Kullanılır?

5.4.8.c. Hesaplar Müşteri Hesapları Yönetimi