Kasa Defteri SambaPOS navigasyon ekranında bulunan Hesaplar menüsüne tıklandığında görüntülenir. Ödeme hesaplarında nakit gelirler hesabından yapılan gider ve gelirlerin kaydı için kullanılır.

1- Gider Hesapları

  • Genel Giderler
  • Market Harcamaları
  • Fatura Ödemeleri
  • Tedarikçi Ödemeleri
  • İşletme Giderleri

Nakit harcamalar için Gider Hesapları başlığında ihtiyaca uygun (önceden hazırlanan) başlıklardan birine tıklanır.

Harcama yapılacak hesap adı (genel gider, market manav, faturalar vb.) seçildikten sonra Hesap Detaylarına tıklandığında hesap hareketleri listesi görüntülenir. Bu alanda tarih ve dönem filtreleri kullanılabilir. Aynı zamanda hareket dökümleri yazdırılabilir.

Hareket satırlarında tarih, saat, açıklama ve yapılan gider tutarları toplanarak en alt bölümde Toplam Tutar (bakiye) alanında görüntülenir.

Gider butonu tıklandığında yeni yapılacak harcama (gider hareketi) için kullanılacak pencere açılır.

Yapılacak gider hareketine dair açıklama bölümüne not yazılabilir. Bu not hesap hareketlerinin detaylarında ve raporlarda daha sonra görüntülenir. Eğer yazılmazsa önceden tanımlanan açıklama otomatik kaydolur.

Tutar bölümüne harcama yapılan miktar yazılır ve kaydedilir.

Gider toplam tutarı genel hesaplar başlığındaki nakit hesaplardan düşer.

Notlar:

1- Eğer gider tutarı ödeme hesaplarındaki nakit tutarından fazla ise hesap tutarı eksi bakiye olur. Ödeme hesaplarına gelir olduğunda bu tutar eksi bakiyeden düşer.

2- Hatalı yapılan gider hareketi kaydedildikten sonra silinemez değiştirilemez düzeltme yapılamaz. Hatalı yapılan miktar gelir hareketi yapılarak durum belgelendirilmiş olur. Açıklama bölümünde hatalı yapılan işlem durumu yazılabilir.

 

2- Gelir Hesapları

Satış Dışı Genel Gelirler:

Kasaya satış faaliyeti dışındaki nakit gelir hareketidir. İşletmenin kasasına satış dışı eklenen nakit tutarları gelir hesapları başlığında önceden ihtiyaca uygun hazırlanacak sabit gelir hareketi başlıkları tanımlanabilir. Satış dışı gelir hareketleri genel gelirlerde nakit hesaplara eklenir.

Kasa defterindeki satış dışı gelirlerin hesap hareketleri kasa defteri raporunda görüntülenir.