Belge (Adisyon) Tipi Yönetim > Adisyonlar > Adisyon Tipleri menüsünden tanımlanır. Burada ilişkili oldukları varlık, menü ve otomasyon işlemleri ayarlanır.

Belge tipi tanımlaması SambaPOS kurulumunun temel omurgası olduğu için sıralı yapılacak işlemler önceden kurgulanmalıdır.

Genel Ayarlar sekmesi;

  • Adisyon Tipi Adı: Adisyon tipi adının yazıldığı alandır.
  • POS Menü: Birden fazla oluşturulabilecek belge tiplerinde birbirinden farklı ürünler satılabilir. Bu ürünler Menü Listesi > Yeni Menü oluşturularak hazırlanır. POS Menü seçeneğinden belge tipinden satılacak menü seçilir.
  • Adisyon Numaratörü: Belge tipleri birbirinden farklı adisyon numaralarıyla takip edilebilir. Böyle durumlarda Ayarlar > Numaratörler başlığından ihtiyaca uygun numaratör oluşturularak bu alandan ilgili numaratör seçilir.
  • Adisyon Numaratörü: Belge tiplerine alınan siparişler, birbirinden farklı sipariş numaralarıyla takip edilebilir. Böyle durumlarda Ayarlar > Numaratörler başlığından ihtiyaca uygun numaratör oluşturularak bu alandan ilgili numaratör seçilir.
  • Hareket Tipi: Belgenin hesap sistemi içerisinde nasıl bir hareket görmesi gerektiği seçilir. Varsayılan satış hareketidir. Ancak özgün bir hesap hareketi ihtiyacı olduğunda Ayarlar > Hesaplar başlığında yeni hareket tipleri yaratılarak bu alandan seçilebilir.
  • KDV Dahil: Belgede fiyatlandırılan ürün ve hizmetlerin vergilerinin dahil olup olmadığı belirlenir.
  • Ön Sipariş: Belgeye işlenen ön sipariş olduğu belirlenir.
  • Sıfır Fiyatlı Siparişlere İzin Ver: Belgeye işlenen ürün ve hizmetlerin fiyatsız olarak ödeme alınabilmesini sağlanır.

Varlık Tipleri Listesi Sekmesi:

Belge tipleri varlık tipleriyle aralarında iş süreci (durumlar) ve Gelir / Gider ilişkisi vardır. Siparişlerin işlendiği belgeler varlık tipleriyle ilişkilendirilmesi gerekir. Belge tipinin ilişkilendirileceği Varlık Tipleri bu alandan seçilir.

Menü İlişkilendirme Sekmesi:

Belge Tipine belirli terminaller ve bu terminallere özgü menüler oluşturulabilir. Birden fazla terminalde farklı menüler çalıştırılacak ise bu terminaller Menü İlişkilendirme sekmesinden ayarlanır.

Terminal adı seçildikten sonra o terminallerde gösterilecek menüler seçilerek ayarlanır. Terminal ve menülerin bu işlemden önce hazırlanması ve ayarlanması gerekir.

2.3.1.a. Belge Tipi Kavramı Nedir?