Navigasyon > Yönetim > Departmanlar menüsünden yeni departman eklenebilir, düzenlenebilir ya da silinebilir.

Departman: Bir işletmede satış, sipariş ve iş süreci yapısı işleyişi birbirinden farklı olan bölümler olabilir. Bu bölümler ortak veya birbirinden farklı departmana özgü Belge Tipi, Menü, Fiyat Listesi, Depo ve Varlık Tipleri kullanabilir. Örnek olarak Restoran, Paket Servis, FastFood, Gel Al, Online Satış, Tezgah Satış, Oyun Salonu, Havuz vb. departmanların işleyişleri birbirinden farklıdır.

SambaPOS kurulurken işletmenin işleyişi ve üretilecek bilgiler göz önünde bulundurularak atamalar ve ilişkilendirmeler yapılmalıdır.

Departman oluşturma ihtiyaçları aşağıdaki başlıklarda listelenir;

 • Belge Tipleri: Her departman için farklı bir belge oluşturularak satış ve sipariş işlemleri takip edilir. Departmanların ana omurga yapısını farklı belge tipi belirler.
 • Menü: Her departmanda farklı  ürün menüsü kullanabilir.
 • Fiyat Listesi: Her departmanda farklı fiyat listesi kullanılabilir.
 • Depolar: Her departman farklı depo stok hareketleri takip edebilir.
 • Adisyon Oluşturma Metodu: Adisyon oluşturma metodunda belgenin nasıl oluşturulacağına karar verilir. Her departmanın sipariş ve satış şekli farklı olabilir. A’la Card, Hızlı Satış ve Paket Yönetimi birbirinden farklıdır.

Bu ayarlar yapılarak departman adı kaydedildikten sonra programdan Çıkış / Giriş  işlemi yapılarak aktif hale getirilir.

Departman ayarları için Kullanıcı Rolleri, Varlık Ekranları, Yazdırma Görevleri, Otomasyon Komutları, Eylem / Kurallar ve Raporlar’da gerekli düzenlemeler, tasarımlar, ilişkilendirmeler, ihtiyaca göre özelleştirmeler yapılmaya devam edilir.

Tek departmana birden fazla Belge Tipi, Menü, Fiyat Listesi, Depo ve Varlık Tipleri eklenebilir. Departman oluşturma ihtiyaçlarının çok büyük kısmı farklı Belge Tipleri yaratılarak karşılanabilir.

Departman oluşturma ihtiyacı: Her departmanın kendi ekranında sadece kendi menüsünü, fiyat listesini, depo ve ekran görünümünü, yazdırma görevlerini ve kendine ait eylem, kural ve otomasyon komutlarının gerektiği durumlarda oluşturulur.

Yeni Departman Oluşturma

Yeni bir departman oluşturma ihtiyacı görüldüğünde Belge Tipi, Menü, Fiyat Listesi, Depo ve Varlık Tiplerinden hangileri yeni departmanda kullanılacaksa ona göre önceden oluşturulması ya da ayarlanması gerekir.

Bahsi geçen belge tipi, menü, fiyat listesi, depo hangisi yeni departmanda farklı ise onun oluşturulması ayarlanması gerekir. Ortak kullanılanlar için değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Navigasyon > Yönetim > Ayarlar > Departmanlar > Departman Ekle

Departmanda oluşturmadan önce varsa departmana özgü farklı hazırlanması gerekenler:

 1. Belge Tipi: Adisyonlar > Belge Tipleri > Yeni Belge
 2. Menü: Ürünler > Menü Listesi > Yeni Menü
 3. Depo: Stok > Depolar > Yeni Depo
 4. Fiyat Listesi: Ürünler > Fiyat Tanımları > Yeni Fiyat Tanımı Ekle

Yeni departman oluşturulurken:

 • Departman Adı: Oluşturulacak departmanın adı yazılır.
 • Varsayılan Adisyon Tipi: Önceden oluşturulan (Adisyon) belge tipi seçilir.
 • Varsayılan Menü: Önceden oluşturulan menü seçilir. Farklı ise yeni menü oluşturulmalıdır.
 • Depo: Departmanda kullanılacak önceden oluşturulan depo seçilir. Farklı ise yenisi oluşturulmalıdır.
 • Fiyat Etiketi: Departmanda kullanılacak önceden oluşturulan fiyat etiketi seçilir. Farklı bir fiyat listesi kullanılacaksa yenisi tanımlanmalıdır.
 • Adisyon Oluşturma Metodu: Varlık Seç şablonu seçilir.

1. Varlık Seç: Önce varlık ekranlarından varlık seçilir ve sonra sipariş alınır. Örneğin; Masalar veya Müşteriler.

2. Adisyon Oluştur: Departman açıldığında direk adisyon açılır. Sipariş ve ödeme aynı ekranda alınır. Daha çok direk satışlarda kullanılır. Örneğin; Fast Food, Tezgah Satış, Bilet Satış vb.

3. Adisyon Seç: Herhangi bir varlık seçilmeden departman direk belge açılarak satış yapılır.