Belge Nedir?

Ürün ve hizmet satışında sipariş işlemlerinin adet, miktar, birim ve tutarlarının kaydedildiği aynı zamanda süreç durum takibinin kaydedilerek takip edildiği kavramdır. Belgeler; satışı yapılan ürün ve hizmetlerin özelliklerini, miktar ve fiyatlarını, birim ve toplam olarak kaydeder; varlıklarla ödeme tipi gelir ilişkisi sağlar.

Belge Tipi Nedir?

İşletmelerde kendine özgü satış ve sipariş süreçleri vardır. Aynı zamanda işletme dahilinde farklı departmanlarda da satış ve sipariş tipleri, süreçleri olabilir. İşletmelerdeki birbirinden farklı sipariş ve satış tipleri; Ala Card, Fast food, Paket Servis, Oyun Salonu, Konser Salonu, olarak tanımlanabilir.

Belge tipleri de bu iş süreçlerine göre tanımlanır. SambaPOS işletmelerdeki farklı çalışma tipleri oluşturulurken işleyişin tam olarak disipline alınması otomasyon ve otokontrol oluşturulması hedeflenerek belgelerde özelleştirilebilir esnek bir altyapı sunar.

Belge Tipleri olarak; Restoran Adisyon, Paket Servis Adisyon, Fast Food Adisyon, Tezgah Fişi, Tartı Fişi, Konser Bilet, Oyun Bileti, Havuz Giriş, Sıra Fişi vb. örnek verilebilir.

Belge Tipleri Nasıl Hazırlanır ve Kullanılır?

Her bir Belge Tipine; Menü, Adisyon Numaratörü, Sipariş Numaratörü, Satış hareketi, Vergi Şekli, Sipariş Şekli atanır. Belge tiplerini departmanlara atanarak bağımsız POS ekran tasarımları ve işlevleri yaratılabilir.

Belge Tipi; Tüm SambaPOS ilişkilendirme yetki kısıtlama ve Rollerinde özelleştirilir.

Bunlardan en çok ve zorunlu kullanılanlar:

  • Belge Tipi Varlık Ekranlarında atanır ve ilişkilendirme ayarları yapılır.
  • Belge Tiplerine Özgü Adisyon Etiketleri yaratılabilir.
  • Belge Tiplerine Özgü Sipariş Etiketleri yaratılabilir.
  • Belge tipine Göre yazdırma Görevleri, Şablonları oluşturulabilir, ilişkilendirilebilir.
  • Otomasyon Komutlarının ilişkilendirmelerinde kullanılır.
  • Otomasyon Kural oluşturulurken Eylem işlemlerinde ve ilişkilendirmelerde kullanılır.

SambaPOS Temel Raporlar Belge Tipi merkezlidir.

2.3.1.b. Yeni Belge Nasıl Tanımlanır?