Doküman indeksi

1. Ana Makine Kurulum ve Yapılandırma

1.1. İşletim Sistemi, Donanım ve Ağ
1.2. MSSQL Kurulumu
1.3. Windows Yazıcı Kurulumu
1.4. SambaPOS Kurulumu

2. Terminal Bilgisayar Kurulum ve Yapılandırma

2.1. İşletim Sistemi, Donanım ve Ağ
2.2. SambaPOS Kurulumu

Bu doküman birden fazla bilgisayarda kullanılacak temel SambaPOS kurulumunda teknisyenlerin takip edecekleri iş akışı sıralaması özeti olarak hazırlanmıştır.

Birinci bölümde ana makine (Sunucu) ikinci bölümde terminal bilgisayarlarda yapılacak işlemler özet olarak anlatılmıştır. Daha detaylı dokümanlara kb.sambapos.com adresinden ulaşılabilir.

1. Ana Makine Kurulum ve Yapılandırma

1.1. İşletim Sistemi, Donanım ve Ağ

1.1.1. Minimum Celeron j1900 işlemci 4 GB Ram gereklidir.
1.1.2. Windows 10 veya üzeri işletim sistemi
1.1.3. Donanım driver’ları özellikle ekran kartı mutlaka tanıtılır.
1.1.4. Windows Network, IP, Firewall ve Port ayarları yapılandırılır.

+ SambaPOS’un çalışacağı ağ aynı IP grubunda yapılandırılmalıdır.
– Denetim Masası > Ağ ve Paylaşım Merkezi > Bağdaştırıcı Ayarlarını Değiştir > Ethernet Yerel Ağ Bağlantısı > İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) > Özellikler > Sabit IP adresi yapılır.

+ Terminal bilgisayarların sunucuya erişimi için gelişmiş ayarlar.
– Denetim Masası > Ağ ve Paylaşım Merkezi > Gelişmiş paylaşım ayarlarını değiştirin
– Ağ Bulma: Ağ Bulmayı Aç
– Dosya ve Yazıcı Paylaşımı: Dosya ve Yazıcı Paylaşımını Aç
– Parola Korumalı Paylaşım: Parola Korumalı Paylaşımı Kapat

+ Firewall Ayarları
– SQL Server gelen bağlantıları engellememesi için Windows Firewall’da 1433 Portu gelen giden  TCP/IP  ve UDP ayarları yapılandırılır.
– Denetim Masası > Güvenlik Duvarı Ayarları > Gelişmiş Ayarlar > Gelen Kurallar > Yeni Kural Ekle > TCP/IP 1433 Port
– Denetim Masası > Güvenlik Duvarı Ayarları > Gelişmiş Ayarlar > Gelen Kurallar > Yeni Kural Ekle > UDP 1433 Port
– Denetim Masası > Güvenlik Duvarı Ayarları > Gelişmiş Ayarlar > Giden Kurallar > Yeni Kural Ekle > TCP/IP 1433 Port
– Denetim Masası > Güvenlik Duvarı Ayarları > Gelişmiş Ayarlar > Giden Kurallar > Yeni Kural Ekle > UDP 1433 Port

Bu ayarlarda SQL Server’a kullanıcı hesabı eklemek anlatılmamıştır. Hali hazırda bağlantıya hazır bir kullanıcı hesabınız olduğu varsayılmıştır. Windows Firewall dışındaki ürünlerde TCP 1433 portundan gelen bağlantı isteklerine izin vermek üzere yapılandırma yapmalısınız. Diğer terminallerde hala bağlantı kurulamıyorsa, bazı fiziksel ağ bileşenleri bu portu engelliyor olabilir.  Sunucunuza internetten bağlantı izni vermek ciddi güvenlik açıkları yaratabilir. Paylaşımlara, özellikle firewall ayarları esnasında çok dikkat ediniz.

1.2. MSSQL Kurulumu

1.2.1. En son sürüm Microsoft SQL Express Server.
1.2.2. Kurulum Sonrası MSSQL Network TCPIP Port Paylaşımları Yapılır.
– Terminal Bilgisayarların Sunucudaki MSSQL veritabanına erişimi için TCP/IP Paylaşımının SQL Server Configuration Manager’de “Enabled” yapılması gerekir.
– Bilgisayar > Yönetim > Hizmetler > SQL Server Configuration Manager > SQL Server Network Configuration > Protocol For MSSQLSERVER > TCPIP > Enabled

1.3. Windows Yazıcı Kurulumu

1.3.1. Network (Ethernet) Yazıcı İçin Windows Yazıcı Tanımlama
– Yazıcı IP ayarları yapılır.
– Windows Yazıcı Driver kurulumu yapılır.
– Windows Sınama sayfası yazdırarak kontrol edilir.
– Windows Network (Ethernet) Yazıcı Paylaşımı Ayarları yapılır.

1.3.2. Local (USB-Rs232) Yazıcı İçin Windows Yazıcı Tanımlama
– Yazıcı Driver kurulur.
– Windows Sınama sayfası yazdırarak kontrol edilir.
– Windows Network Ayarları ve Yazıcı Paylaşımı Ayarları yapılır.

1.4. SambaPOS Kurulumu

1.4.1. SambaPOS5 Setup Program http://SambaPOS.com İndirilerek Kurulumu Yapılır.
Kurulum sürecinde Framework 4.5 internetten indirilerek beraber kurulacaktır.

1.4.2. SambaPOS Veritabanı Bağlantısı Yapılır.
Kurulum bittikten sonra SambaPOS MSSQL veritabanı bağlantısı yapılır.
– Yönetim > Ayarlar > Yerel Ayarlar > Veritabanı
– Örnek veri yolu: Data Source=Sunucu; User Id=sa; Password=Samba123; Database=SambaPOS5;

1.4.3. SambaPOS Lisans Aktivasyonu Ana Makinede Yapılması Yeterlidir.
Veritabanı Bağlantısı yapıldıktan sonra SambaPOS Lisans Aktivasyonu yapılır.
– cp.sambapos.com kontrol panelden lisans bilgileri yönetilir.
– Navigasyon > Samba Market >
– Giriş > Kullanıcı Adı: Lisans e-postası > Şifre > Aktive Et

1.4.4. Mesaj Sunucu Ayarları Yapılarak Çalıştırılır.
Birden fazla terminalde SambaPOS kullanıldığında işlem haberleşmesini Mesaj sunucu sağlar. Mesaj sunucu uygulaması çalıştırılarak ayarlanır sonra tüm terminal SambaPOS’larda Sunucuda kurulan Mesaj sunucu ayarları girilir.
+ Sunucuda Mesaj sunucu çalıştırma ve ayarları
– Mesaj sunucu programı sadece sunucuda çalıştırılır.
– Sistemde çalışan tüm terminaller MessagingServerServiceTool.exe bağlanarak çalışır.
– C:\Program Files (x86)\SambaPOS5\Samba.MessagingServerServiceTool.exe çalıştırılır
– Port:9000+ >install (Haberleşme Portu Mutlaka 9000+ olmalıdır.)

+ Tüm Terminal SambaPOS Programda Mesaj sunucu ayarları
– Yönetim > Ayarlar > Yerel Ayarlar > Mesaj Sunucu
– Mesaj Sunucu Adı: http://Sunucu
– Mesaj Sunucu Portu: 9000

1.4.5. SambaPOS’a Yazıcı Tanımlama
Local kurulacak yazıcı sürücüsü yüklenir ve port ayarı yapılarak (USB yada TCPIP) sınama sayfası yazdırılarak kontrol edilir.

Eğer başka bilgisayara local kurulu ve paylaşımlı kullanılacak bir  yazıcısı ise yazıcının bağlı olduğu bilgisayarda yazıcı paylaşım ayarları yapılarak terminal ağından \\Bilgisayar Adı\yazıcı olarak yüklenir.

Not: Ethernet yazıcılar her terminale aynı ad kullanılarak local yazıcı olarak kurulabilir.

Sınama sayfaları yazdırılarak başarılı sonuç alındıktan sonra SambaPOS’ta yazıcı tanımlanır.  Aşağıda iki örnek yapılmıştır. İhtiyaca göre aynı şekilde Yeni Yazıcılar tanımlanabilir.

+ SambaPOS’a Adisyon Yazıcısı Tanımlama
Yönetim > Yazdırma > Yazıcılar > Adisyon Yazıcısı (Düzenleme)
Paylaşım Port Adı: Adisyon Yazıcısı (Local Yazıcı Adı)
Paylaşım Port Adı: \\Sunucu\Adisyon Yazıcısı (Paylaşımlı Network Yazıcı Adı)
Yazıcı Tipi: ESC/POS Uyumlu Yazıcı

+ SambaPOS’a Mutfak Yazıcısı Tanımlama
Yönetim > Yazdırma > Yazıcılar > Mutfak Yazıcısı (Düzenleme)
Paylaşım Port Adı: Mutfak Yazıcısı (Local Yazıcı Adı seçilir)
Paylaşım Port Adı: \\Sunucu\Mutfak Yazıcı (Paylaşımlı Network Yazıcı Adı)
Yazıcı Tipi: ESC/POS Uyumlu Yazıcısı

2. Terminal Bilgisayarlar

2.1. İşletim Sistemi ve Donanım

2.1.1. Minimum Celeron j1900 işlemci 4 GB Ram gereklidir.
2.1.2. Windows 10 veya üzeri işletim sistemi
2.1.3. Donanım sürücüleri özellikle Ekran Kartı mutlaka tanıtılmalıdır.
2.1.4. Windows Network, IP ve Port ayarları yapılandırılır.
2.1.5. Sunucu Network Paylaşımları kontrol edilir.

2.2. SambaPOS Kurulumu

2.2.1. SambaPOS V5 Setup Kurulum Yapılır.

– Framework 4.5 kurulum sırasında internetten indirilerek beraber kurulacaktır.

2.2.2. SambaPOS Veritabanı Bağlantısı Yapılır.

Terminal bilgisayarlarda SambaPOS kurulduktan sonra yönetimden veritabanı yolu yazılarak program kapatılıp açıldığında sunucudaki veritabanına bağlanır.
– Yönetim > Ayarlar > Yerel Ayarlar > Veritabanı
– Örnek: Data Source=Sunucu; User Id=sa; Password=Samba123; Database=SambaPOS5;

2.2.3. SambaPOS Mesaj Sunucu Ayarları Yapılarak Çalıştırılır.
Not: Terminaller Mesaj Sunucunun çalıştığı bilgisayara bağlanır. SambaPOS’ta mesaj sunucunun çalıştığı bilgisayar adı veya IP adresinin girilmesi yeterlidir.
– Yönetim > Ayarlar > Yerel Ayarlar > Mesaj Sunucu
– Mesaj Sunucu Adı: http://Sunucu (Sunucu Adı yada IP adresi)
– Mesaj Sunucu Portu:9000

2.2.4. SambaPOS’a Terminal Yazıcılarını Tanımlama

Local kurulacak yazıcı ise sürücüsü yüklenir, Port ayarı yapılarak (USB yada TCPIP) sınama sayfası yazdırılıp kontrol edilir.
Eğer başka bilgisayara local kurulu ve paylaşımlı kullanılacak bir yazıcı ise yazıcının bağlı olduğu bilgisayarda yazıcı paylaşım ayarları yapılarak Terminal ağından \\Bilgisayar Adı\yazıcı olarak yüklenir.

Not: Ethernet yazıcılar her terminale aynı ad kullanılarak local yazıcı olarak kurulabilir.

Sınama sayfaları yazdırılarak başarılı sonuç alındıktan sonra SambaPOS’ta yazıcı tanımlanır. Aşağıda iki örnek yapılmıştır. İhtiyaca göre aynı şekilde Yeni Yazıcılar tanımlanabilir.

+ SambaPOS’a Adisyon Yazıcısı Tanımlama
Yönetim > Yazdırma > Yazıcılar > Adisyon Yazıcısı (Düzenleme)
Paylaşım Port Adı: Adisyon Yazıcısı (Local Yazıcı Adı)
Paylaşım Port Adı: \\Sunucu\Adisyon Yazıcısı (Paylaşımlı Network Yazıcı Adı)
Yazıcı Tipi: ESC/POS Uyumlu Yazıcı

+ SambaPOS’a Mutfak Yazıcısı Tanımlama
Yönetim > Yazdırma > Yazıcılar > Mutfak Yazıcısı (Düzenleme)
Paylaşım Port Adı: Mutfak Yazıcısı (Local Yazıcı Adı Seçilir)
Paylaşım Port Adı: \\Sunucu\Mutfak Yazıcı (Paylaşımlı Network Yazıcı Adı)
Yazıcı Tipi: ESC/POS Uyumlu Yazıcısı

https://kb.sambapos.com/2-2-1-sambapos-v5-v6-pro-hizli-kurulum/

2.2.3. Yeni Ürün Ekleme ve Menü Düzenleme

2.2.4. Masa Nasıl Tanımlanır?

2.2.5. Temel Fastfood Departmanı Nasıl Tanımlanır?

2.2.6. Paket Servis Departmanı Nasıl Tanımlanır?

2.2.8. Temel Yazıcı Şablonları Nasıl Değiştirilir Düzenlenir?

2.2.9. Temel Yazdırma Görevleri Nasıl Düzenlenir?

2.2.10.a. Kullanıcı Rolleri Nasıl Oluşturulur Düzenlenir?