Kullanıcı rolleri kullanıcıların işletmedeki görev ve yetki düzenlenmesi, sınırlandırılması, belirlenmesi için kullanılır. Kullanıcı sadece kendi görev alanındaki yetkilerine dair ekranları görüntüler ve işlem yapar. Kullanıcı kendi rolünün dışındaki hiçbir ekranı görüntüleyemez ve işlem yapamaz.

Yetki gruplarının tanımlanması üç aşamadan oluşur. Kullanıcının işletmedeki görev ve sorumlulukları düşünülerek önce roller hazırlanır. Daha sonra kullanıcılar tanımlanırken bu Rol / Yetki gruplarına atanır.

 1. Program Rol – Yetkileri
 2. Kullanıcı Yönetim Bölümü Yetkileri
 3. Kullanıcı ilişkilendirme Yetkileri

1. Program Rol – Yetkileri

Yönetim > Kullanıcılar > Rol Listesi menüsünden Rol Ekle linkine tıklanarak Genel Ayarlar sekmesinde rol adı yazılır. Yetkiler sekmesinde listelenen başlıklar seçilerek Rol Yetki Grubu oluşturulur. Temel rol yetki grupları aşağıdaki örnek gibi oluşturulabilir. Gruplara veya kullanıcıya özelleştirilerek yeni Rol-Yetki Grupları oluşturulabilir, düzenlenebilir.

Örnek Rol Yetki Grubu Adları;

Admin
Yönetici
Kasiyer
Garson

Yetki verilecek başlığa ait kutucuk işaretlenerek aktif hale getirilir. Roller daha sonra düzenlenerek bu yetkilerde değişiklikler yapılabilir.

Navigasyon İzinleri

Navigasyon admin şifresiyle giriş yapılarak görüntülenen ana ekrandır. Navigasyon ekranında varsayılan; Gün İşlemleri, POS, Adisyonlar, Hesaplar, Depolar, Samba Market, Yönetim ve Çıkış menüleri bulunur.

Yetki Başlıkları

 • Tam Ekrandan Çıkabilir: Ekran penceresinin küçültmesi büyütülmesi için izin verir.
 • Hesap Ekranını Görüntüleyebilir: Navigasyon ekranındaki hesaplar bölümünün satış gelir gider bilgilerinin, varlık hesaplarının görüntülenme yetkisidir.
 • Admin Pin Onay Verebilir: Önceden belirlenen Otomasyon Komutlarında admin şifre onayı gerektiren yetkilendirmedir. Örneğin; İade, İkram, Zayi gibi otomasyon komutların da yönetici şifresi zorunluluğu kullanılabilir.
 • Navigasyon Görebilir Stok: Navigasyon ekranındaki Depolar bölümüne giriş yetkilendirilir.
 • Yönetime Girebilir: Navigasyon ekranındaki program kurulum, ayar ve düzenlemelerinin yapıldığı yönetim bölümüne giriş yetkisini belirler.
 • Navigasyonu Görebilir Market: Navigasyon ekranındaki Market bölüme giriş yetkilendirilir.
 • Navigasyona Girebilir: SambaPOS Giriş şifresi yazıldıktan sonra ana giriş ekranının görüntülenme yetkisidir.
 • Gün Sonu Yapabilir: Navigasyon ekranında Gün İşlemleri bölümüne giriş yetkisidir.
 • Raporları Açabilir: Navigasyon ekranında Raporlar bölümüne giriş yetkisidir.

Hesap İzinleri

 • Hesap Açabilir: Varlıkların (Müşteriler, Üyeler vb.) borçlandırma ve alacaklandırma için hesap oluşturabilme, yaratabilme yetkisi.

Adisyon İzinleri

Varlık, adisyon ve sipariş yetkilerin düzenlendiği başlıklar seçilerek aktif hale getirilir.

Yetki Başlıkları

 • Adisyon Kilidini Kaldırabilir: Belge işlemlerinin kilitlenmesi, durdurulması yetkisini belirler.
 • Adisyon Etiketini Kaldırabilir: Adisyon etiketi kaldırabilme yetkisidir.
 • Adisyonları Birleştirebilir: Aynı belge tiplerinde, birden fazla belgenin içerik ve hesaplarının tek belgede birleştirilebilmesi yetkisidir.
 • Eski Adisyonları Görüntüleyebilir: Navigasyon ekranında adisyonlar başlığını görüntüleme yetkisidir.
 • Ekstra Özellik Girebilir:
 • Diğer Personellerin Belgelerini Görebilir: Aynı rol / yetkiler grubundaki kullanıcılar kendi sipariş aldıkları belgeye işlemlerini devam edebilirler. Belgeye ilk siparişi alan kullanıcı dışında diğer kullanıcılar belgeyi görüntüleyemez işlem yapamaz. (Admin yetkisindeki kullanıcı görüntüleyebilir işlem yapabilir)
 • Varlık Belgeden Kaldırılamıyor: Belgede (Adisyonda) seçili ise varlığı değiştiremez kaldıramaz. Varlık değiştirebilir.
 • Sipariş Miktarını Değiştir:  Belgede sipariş alırken sipariş miktarı arttırma azaltma için  (+ -) butonlarının kullanma yetkisidir.
 • Seçili Sipariş Miktarını Değiştirir: Belgede alınmış siparişlerde miktar seçimi için (+ -) butonlarının kullanma yetkisidir.
 • Can Change Ticket Entity: Belge varlığını (Masa, Müşteri) değiştirebilir taşıyabilir.

Rapor İzinleri

 • Rapor Tarihini Değiştirebilir: Navigasyon başlığından girilen Raporlar bölümünde sadece son gün başından itibaren raporları görüntüleyebilir. Rapor tarihlerinde değişiklik yapamaz.

Departman İzinleri

 • Departman Değiştirebilir: Bu role tanımlı kullanıcılar işaretli, departmanlarda çalışabilme yetkisi verilir. Kullanıcı tanımlanırken seçilen rol grubu yetkilerinde çalışır.

2. Yönetim Bölümü Yetkileri

Yönetim yetkilendirmesi; Yönetim bölümüne giriş yetkisi verilen rollerde yapılır. Bu yetkilendirme için izin verilen yönetim kategori adı yazılarak “.” (Nokta) konulduktan sonra ilgili başlık eklenir.

Örnek;

Ürünler.Ürün Listesi
Ürünler.Menü Listesi
Ürünler.Ürün Etiketi Editörü
Ürünler.Toplu Fiyat Listesi
Kullanıcılar.Kullanıcı Listesi
Yazdırma.Yazıcılar
Yazdırma.Yazdırma Görevleri
Yazdırma.Yazıcı Şablonları
Stok.Hareketler
Stok.Stoklar
Stok.Ürünler
Stok.Reçeteler
Stok.Gün Sonu Belgeleri
Varlıklar.Varlıklar
Varlıklar.Toplu Varlık Düzenleyici
Varlıklar.Varlık Ekranları
Ayarlar.Departmanlar
Ayarlar.Terminaller
Ayarlar.Para Birimleri
Ayarlar.Veritabanı Yedekleri

Yukarıdaki örnek yönetim bölümü yetkilendirmesi yapıldığında aşağıdaki gibi sadece izin verilen başlıklar görüntülenir.

3. İlişkilendirme Yetkileri

SambaPOS’ta kullanıcı yetkileri dışında aynı zamanda program işlevlerinde de rol ilişkilendirmesi yapılabilir. Rol ilişkilendirme yetkisi yapılabilir başlıkları aşağıdadır.

Otomasyon Komutları

Kurallar
Doküman Tipleri
Adisyon Etiketleri
Sipariş Etiketleri
Ödeme Tipleri
Para Üstü Tipleri
Hesaplama Seçiciler
Ürün Zamanlayıcıları

Aşağıdaki örnek ödeme alma otomasyon komutu ilişkilendirmesin de Admin, Yönetici ve Kasiyer dışındaki roller ödeme alamaz.