Yazıcı Şablonları Genel Özellikleri

Yönetim > Ayarlar > Yazıcı Şablonları

[LAYOUTS] alanı yazıcı şablonu içindeki genel yerleşim planının yapıldığı temel alandır. İçinde temel adisyon bilgileri yer alır.

Yukarıdaki ekran görüntüsü incelendiğinde; Layouts alanı içine olan {ENTITIES} bir bölümdür. Bu satırın olduğu yer mavi oklarla işaretlenmiş ve [ENTITIES:Table] ve [ENTITIES:Customer] biçiminde yazılan başlıkların altında yer alacak verilerin yazılacağını simgeler.

{ENTITIES}

[ENTITIES:Masa]
–Masa Varlık Formatı
<L00>Masa: {ENTITY NAME}

[ENTITIES:Müşteri]
–Müşteri Varlık Formatı
<j00>Müşteri: {ENTITY NAME} | {ENTITY DATA:Telefon}
<L00>Adres: {ENTITY DATA:Adres}

Aynı şekilde; Layout içinde yer alan {ORDERS} alanı ise siparişlerinin yazılacağı yeri bize tanımlar. Buradaki örnekte Orders’lar [ORDERS][ORDERS:Gift][ORDERS:Void][ORDER TAGS] biçiminde yazılan veri alanlarının içeriğinin ekranda yukarıdan aşağıya yer aldığı sırada yazılacağını tanımlar.

{ORDERS}
–Ürünler aşağıdaki etiket başlıklarının altında düzenlenen formatta yazdırılacak

[ORDERS]
— Siparişler için varsayılan şablon görünümü
<J00>- {QUANTITY} {NAME} |{TOTAL PRICE}
{ORDER TAGS}

[ORDERS:İkram]
— Format for gifted orders
<J00>- {QUANTITY} {NAME}|**İKRAM**
{ORDER TAGS}

[ORDERS:İade]
— Nothing will print for void lines

[ORDER TAGS]
— Format for order tags

Yukarıdaki standart yüklü gelen şablon ile bir hesap yazdırıldığında aşağıdaki gibi bir çıktı alırız.

 

[LAYOUT]
-- General layout
<T>Adisyon
<L00>Tarih:{TICKET DATE}
<L00>Saat:{TIME}
{ENTITIES}
<L00>Adisyon No:{TICKET NO}
<F>-
{ORDERS}
<F>=
<EB>
{DISCOUNTS}
[<J10>Toplam İkram:|{ORDER STATE TOTAL:İkram}]
{SERVICES}
<J10>Toplam:|{TICKET TOTAL}
{PAYMENTS}
<DB>
<F>=
<C10>T H A N K Y O U

[DISCOUNTS]
<J00>{CALCULATION NAME} %{CALCULATION AMOUNT}|{CALCULATION TOTAL}

[SERVICES]
<J00>{CALCULATION NAME}|{CALCULATION TOTAL}

[PAYMENTS]
<J00>{PAYMENT NAME}|{PAYMENT AMOUNT}

[ORDERS]
-- Default format for orders
<J00>- {QUANTITY} {NAME}|{TOTAL PRICE}
{ORDER TAGS}

[ORDERS:İkram]
-- Format for gifted orders
<J00>- {QUANTITY} {NAME}|**İKRAM**
{ORDER TAGS}

[ORDERS:İade]
-- Nothing will print for void lines

[ORDER TAGS]
-- Format for order tags
<J00> * {ORDER TAG NAME} | {ORDER TAG PRICE}

[ENTITIES:Masa]
-- Table entity format
<L00>Masa: {ENTITY NAME}

[ENTITIES:Müşteri]
-- Customer entity format
<J00>Müşteri: {ENTITY NAME} | {ENTITY DATA:Telefon}

Örnek bir Şablon içerisinde yer alabilecek Genel Bölümler;

  • {ENTITIES} Varlık Listesi
  • {ORDERS} Sipariş Listesi
  • {ORDER TAGS} Sipariş Etiketi Listesi
  • {TAXES} KDV Listesi
  • {DISCOUNTS} İskonto Listesi
  • {SERVICES} Servis Listesi
  • {PAYMENTS} Ödeme Listesi
  • {CHANGES} Ödeme Değiştir Listesi olarak da listelenebilir.

Yukarıdaki her bir bölümün içinde yer alabilecek değerler şablon ekranlarında sağ sütunda verilmiştir.

– Nothing will print for void lines biçimine – (iki tane – işareti) ile başlayan satırlar çıktı da dikkate alınmayan bilgilendirme satırlarıdır. Şablonu tasarlarken sonradan hatırlamak istediğiniz bilgiler için kullanılır. Yazıcılarınız bu satırları dikkate almaz.

Değerlerin önünde <> sembolleri arasında yer alan değerler o satırda yazılacak olan verinin biçimin tanımlanması için kullanılır. Örneğin <L00> Sola dayalı, font yüksekliği:0, font genişliği:0 olacak şekilde yaz demektir. Sembolden sonra yer alan 2 rakam birincisi fontun yüksekliğini, 2 ikincisi ise genişliğini belirtmektedir.

Kullanılabilecek diğer taglar aşağıdadır:

Etiket Anlamı
<T> Title / Başlık; Sağı/Solu noktalı biçimde başlık yazmayı sağlar.
<F> Full; Kendinden sonra gelen karakteri tüm satır boyunca yazmayı sağlar. Örneğin <F>* denildiği zaman satırın sonuna kadar yapar. Genellikle – ile çizgi çizmek için kullanılır.
<L> Left; O satırın sola dayalı yazılmasını sağlar.
<R> Right; O satırın sağa dayalı yazılmasını sağlar.
<C> Center; O satırın satıra ortalı yazılmasını sağlar.
<J> Justifeed; O satırda yer alacak yazının satıra sığdırır.
<W> Wait; Özellikle HUGIN yazarkasada gönderilecek veriler arası bekleme yaptırır. Her bir <W> 10 mili saniye bekleme yapar. <W><W><W> şeklinde kullanılırsa 30 mili saniye bekleme verilmiş olur.
<BEEP> Genellikle adisyon şablonunun sonuna eklenir. Yazıcının sesle ikaz verme özelliği varsa çıktı tamamlanınca sesli uyarı verilir.
<BMP> Bmp uzantılı resim dosyasının yolu ile birlikte verilerek çıktıya eklenmesini sağlar. Örneğin; <BMP>c:\Logo.bmp