Yazdırma Görevi düzenlemek için navigasyon ekranında bulunan Yönetim > Yazdırma > Yazdırma Görevleri menüsünden düzenlenecek yazdırma görevi seçilir ve Yazdırma Görevi Düzenle linkine tıklanır.

  • Yazdırma Görevi Adı: Yazdırma görev adının yazıldığı alandır. (Örneğin; hesap yazdır, siparişleri yazdır, fatura yazdır, resmi adisyon yazdır vb.)
  • Yazdırma İçeriği: Görev sonunda yazdırılacak ürünlerin neler olduğunun seçildiği alandır.
  • Yazdırma İlişkisi Ekle: Bu alanda en az bir satır ilişki eklenmelidir. Departmanları, adisyon tipini, ürün grubunu ya da ürünü istenilen yazıcıya göndermek için ilişkilendirme yapılmalıdır.
  1. Departman:  Yazdırma görevini kullanılacak departmanın seçildiği alandır.
  2. Adisyon Tipi: Yazdırma görevinin çalışacağı adisyon tipinin seçildiği alandır.
  3. Ürün Grubu: Yazdırma görevinin çalışacağı ürün grubunun seçildiği alandır.
  4. Ürün: Yazdırma görevinin çalışacağı ürünün seçildiği alandır.
  5. Yazıcı: Yazdırma görevi için siparişin gideceği yazıcının seçildiği alandır.
  6. Yazıcı Şablonu: Yazıcı şablonun seçildiği alandır.

İlgili işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna tıklanır ve yazıcı görevi tanımlanmış olur.