Belge tipine göre ürün grup satış raporu hazırlamak için navigasyon ekranında bulunan Yönetim > Raporlar > Raporlar menüsünde bulunan Rapor Ekle linkine tıklanır.

  • Adı: Rapor adının yazılacağı alandır. (Örneğin;Ürün Grup Satışları – Belge Tipine Göre)
  • Sayfa Yüksekliği: Sayfa yüksekliğinin ayarlanacağı alandır. (Örnek Uygulamada; 600px)
  • Rapor Modülünde Görüntüle: Kutucuk işaretlenerek aktif duruma getirilir.
  • Şablon: Aşağıdaki kod şablon alanına kopyalanır.

İlgili işlem tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna tıklandığında ilgili rapora navigasyon ekranında bulunan Raporlar menüsü içerisinden görüntülenir.