İade ve ikram raporu hazırlamak için navigasyon ekranında bulunan Yönetim > Raporlar > Raporlar menüsünde bulunan Rapor Ekle linkine tıklanır.

 • Adı: Rapor adının yazılacağı alandır. (Örneğin; İade ve İkram Raporu)
 • Sayfa Yüksekliği: Sayfa yüksekliğinin ayarlanacağı alandır. (Örnek uygulamada; 600px)
 • Rapor Modülünde Görüntüle: Kutucuk işaretlenerek aktif duruma getirilir.
 • Şablon: Aşağıdaki kod şablon alanına kopyalanır.
 [İade Detayları:1,3,2,3,3,1,1]
   >No|Kullanıcı|Saat|Durum|Ürün|Adet|Fiyat
  {REPORT ORDER DETAILS:T.TicketNumber,O.User,O.Time,OSV.GStatus,O.MenuItemName,O.Quantity,O.TotalPrice:(OS.GStatus=İade)}
  
  [İkram Detayları:1,3,2,3,3,1,1]
   >No|Kullanıcı|Saat|Durum|Ürün|Adet|Fiyat
  {REPORT ORDER DETAILS:T.TicketNumber,O.User,O.Time,OSV.GStatus,O.MenuItemName,O.Quantity,O.TotalPrice:(OS.GStatus=İkram)}

İlgili işlem tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna tıklandığında ilgili rapora navigasyon ekranında bulunan Raporlar menüsü içerisinden görüntülenir.

NoYes (No Ratings Yet)
Loading...