1. Ürün Etiket Gruplarına Göre Ürün Satış Raporu Nedir?
2. Ürün Etiket Başlığı Oluşturma
3. Ürünleri Etiketleyerek Gruplama
4. Yeni Rapor Oluşturma

1. Ürün Etiket Gruplarına Göre Ürün Satış Raporu Nedir?

Ürün Etiketi Grubuna Göre Ürün Satış Raporu: SambaPOS temel kurulumunda Ürün Satış Raporu ürün listesinde tanımlanan grup kodlarına göre raporlanır. Bazı işletmelerde Ürün Satış Raporu farklı kategorilere (Grup Kodlarına) göre istenebilir. Ürün etiketleri oluşturularak farklı kategorilerde Ürün Satış Raporları hazırlanabilir.

2. Ürün Etiket Başlığı Oluşturma
Yönetim > Ayarlar > Program Ayarları > Genel Ayarlar > Ürün Etiket Başlıkları (Edit) > Ürün Satış Kategorileri

Not: Etiket başlığı olarak ihtiyaca uygun bir başlık seçilebilir.

3. Ürünleri Etiketleyerek Gruplama
Yönetim > Ürünler > Ürün Etiket Editörü > Ürün Satış Kategorileri

Ürünler için ilgili etiket başlığına Kategoriler / Gruplar ekleyerek kaydedilir. Kategoriler ilgili ürün satırında anlık yazılarak kaydedilir.

4. Yeni Rapor Oluşturma

Ayarlar > Raporlar > Yeni Rapor Ekle

Rapor Adı: Kategorilerine Göre Ürün Satış Raporu
Rapor modülünde görüntüle [X]  Navigasyon > Raporlar başlığı altında görünmesi istenirse bu seçenek işaretlenir.

Şablon:

[Ürün Etiketi (Kategorilerine) Göre Ürün Satış Raporu:2,5 , 2, 2]
>Ürün Etiketi|Ürünler|[N]Adet|Tutar
@{REPORT ORDER DETAILS:MT.Ürün Satış Kategorileri,O.Quantity.Sum::{0}:,}
>>$1
{REPORT ORDER DETAILS:,OT.,M.Name.asc,O.Quantity.Sum,O.ExactTotal.Sum:(MT.Ürün Satış Kategorileri=$1)}
>Toplam:|||{REPORT ORDER DETAILS:O.ExactTotal.Sum:(MT.Ürün Satış Kategorileri=$1)}

Import Dosya: RPR-9.2.2 Ürün Etiketi Kategorili Ürün Satış Raporu 523 TR isa

Örnek Rapor XPS: 9.2.2 Ürün Etiketi Kategorili Ürün Satış Raporu