OTOMASYON

1. Eylemler: 

Eylemler, kullanıcı tarafından ihtiyaca göre oluşturulan kuralları yönlendirmek için gerçekleştirilen aksiyonlardır.

Eylem Listesi:

Gün Sonu Yap
Gün Başı Yap
Login User
Logout User
Belge Varlığını değiştir
Belgeyi kapat
Adisyon Oluştur
Adisyonu Görüntüle
Belge Komutu Çalıştır
Son Siparişi Yükle
Adisyonu Yükle
Etiketli Siparişleri Taşı
Adisyonu Kaydet
Otomasyon Komutu Seç
HTML widget çalıştır
Varsayılan Terminali Çalıştır
Program ayarlarını değiştir
Modülü Göster
Menü Değiştir
Ödeme Ekranını Görüntüle
Belge Listesini Görüntüle
Adisyon Tutanağı Göster
Set NumberPad Value
Backup Database
Change Database Connection
Komfigürasyon Görevi Çalıştır
Excecute Database Task
Restore Database
Dışa veri Aktarım
Varlık Durumunu Günlüğe At
Raporu Yazdır
Özel Rapor Bileşenini Yenile
Raporu Dosyaya Kaydet
Komut Çalıştır
Mesaj Yayınla
Hesap Hareketi Oluştur
Hesap Hareketi Dokümanı Oluştur
Toplu Belgeler Oluştur
Hesap Ekranı Yazdır
Hesap Hareketi Belgesi Yazdır
Hesap Hareketi Yazdır
Text Dosyaya Satır Ekle
Değerleri Döngüye Ata
Değişken Düzenleyici
Hafızayı yenile
E-posta gönder
Aktif Adisyon Tipini Değiştir
Bileşenleri yenile.
Widget Değerini Ayarla
Program Çalıştır
Fiyat listesini değiştir
Popup Tarayıcı
Soru Sor
Popup Görüntüle
Mesaj Göster
Adisyona sipariş ekle
Adisyon Tutanağı Ekle
Siparişleri İptal Et
Belge Özelliklerini Değiştir
Siparişleri Kopyala
Adisyonu Kilitle
Belgeyi Kapalı olarak işaretle
Adisyon Birleştir
Ödeme açıklamasını güncelle
Ödeme Al
Ürün zamanlayıcıyı durdur
Siparişi Etiketle
Kilidi Kaldır
Sipariş Etiketini Kaldır
Satır Ayracını Güncelle
Siparişi Güncelle
Sipariş Grubunu Güncelle
Sipariş Ayracını Güncelle
Sipariş Durumunu Değiştir
Sipariş Etiketi Fiyatını Güncelle
Sipariş Etiketini Miktarını Güncelle
Adisyon Hesaplama Güncelle
Belge Durumunu Değiştir
Adisyon etiketini güncelle
Görev Ekle
Yazdırma Görevini Çalıştır
Varlık Oluştur
Varlık Yükle
Varlık Yazdır
Varlık Verisini Güncelle
Varlık Notunu Güncelle
Varlık durumunu değiştir.
Otomasyon Komutu Çalıştır
Cancel Ticket Payments
Reopen Closed Ticket
Select Orders
Update Ticket Date
Uygulama Alt başlığını Güncelle

 

2. Kurallar:

Eylemlerin kurallara atanarak ihtiyaca göre ayarlandığı bölümdür.

Kurallar listesi:

File Monitor Triggered
Uygulama Ekranı Değişti
Uygulama Ekranı Değişti
Otomasyon Komutu Çalıştırıldı
Tetikleyici Çalıştı
Kullanıcı Girdi
Kullanıcı Çıktı
Gün Başı Yapıldı
Gün Sonu Yapılmadan Önce
Gün Sonu Yapıldı
Belge Oluşturuldu
Belge Taşınıyor
Belge Taşındı
Belge Görüntülendi
Adisyon Açıldı
Belge Kapanmadan Önce
Adisyon Kapanıyor
Belge Kapatıldı
Adisyonlar Birleştirildi
Belge Varlığı Değişti
Adisyon Etiketi Seçildi
Belge Durumu Değişti
Adisyon Tutarı Değişti
Ödeme Alındı
Para Üstü Güncellendi
Adisyona Sipariş Eklendi
Siparişler Taşınıyor
Sipariş Taşındı
Sipariş İptal Edilmiş
Sipariş Etiketlendi
Sipariş Etiketi Kaldırıldı
Sipariş Durumu Değişti
Sipariş Porsiyonu Değiştiğinde
Satır Seçimi Değiştirildi
Varlık Seçildi
Varlık Güncellendi
Varlık Durumu Güncellendi
Varlık Ekranı Değişti
Hesap Hareketi Belgesi Oluşturuldu
Hesap Hareketleri Belgeye Eklendi
Mesaj Alındı
Dış Cihaz Etkinlik Oluşturdu
Program Başlatıldı
Program Kapanıyor
Değer Döndürücü
Numaratörden Değer Girildiğinde
Popup Tıklandı
HTML Widget Yüklemesi Tamamlandı
Pin Kodu GirildiTetikleyiciler: Tetikleyiciler; Eylem ve Kurallarda yapılacak zamanlama ayarlarının yapıldığı alandır
Otomasyon Komutları: Eylem ve Kuralları, işlem başlatmak harekete geçirmek için buton olarak oluşturulan komutlardır. Otomasyon komutları ayarları özellikleri tasarlanabilir, ilişkilendirilerek kullanımı yetkilendirilebilir.
Komutlar: