Bu dokümanda ürüne bağlı sipariş etiketleri ile stok düşürme işleminin nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.

Örnek ürün olarak İskender tercih edilmiştir;

 

1. İskender Ürünü İçin Kullanılacak Sipariş Etiketlerini Oluşturma

Ana Menü > Yönetim > Adisyonlar > Sipariş Etiketleri > Burada, Sipariş Etiketi Grubu Ekle‘ye tıklayın.

Sipariş Etiketi Listesi Sekmesi;

 

İlişkiler Sekmesi;

Burada, Ekle’ye tıklayarak bir satır ekleyin ve ürün olarak İskender‘i seçin.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

 

2. İskender Ürününün Reçetesinde Kullanılacak Stokları Oluşturma

Ana Menü > Yönetim > Stok > Stoklar > Burada, Stok Ekle‘ye tıklayın.

 

 

3. İskender Ürününün Reçetesini Oluşturma

Ana Menü > Yönetim > Stok > Reçeteler > Burada, Reçete Ekle‘ye tıklayın.

İlgili düzenleme tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna tıklanır.