Ürüne eklenen sipariş etiketleri ile ürün fiyatları artı / eksi yönde değiştirilebilir.

Bu işlem örnek uygulamada dondurma ürünü için yapılmıştır.

Sipariş etiketi tanımlaması yapmak için navigasyon ekranında bulunan Yönetim > Adisyonlar > Sipariş Etiketleri menüsünden Sipariş Etiketi Grubu Ekle linkine tıklanır.

Genel Ayarlar Sekmesi;

Örnek uygulamada sipariş etiketi adı alanına ilgili başlık yazdıktan sonra en az seçim alanına “1” değeri veriyoruz.

Görünüm Seçenekleri Sekmesi;

Görünüm seçeneklerinde sipariş etiketlerinin düğme rengi, font büyüklüğü, düğme yükseklikleri ayarlarını yapıyoruz.

Sipariş Etiketi Listesi Sekmesi;

Eklenecek özellik kadar Sipariş Etiketi Ekle linkine tıklanıp özelliklerin isimleri yazılır. Her bir dondurma topunun fiyatı “Fiyat” sütununa yazılır. Buraya yazılan değer ürünün kendi fiyatına dahil edilecek miktardır. En Çok miktar alanına sipariş sırasında ilgili özelliğin kaç tane seçilebileceğinin belirlendiği alandır.

Uygulamada bir topun maksimum 5 tane seçilmesine izin vermek için bu alana “5” değer yazıyoruz.

İlişkiler Sekmesi;

Eklenen sipariş etiketinin hangi ürün ya da ürünlerde kullanılacağının belirlenmesi gerekir.

Örnek uygulama dondurma için sipariş etiketi tanımlaması olduğu için ürün sütunundan Dondurma ürününü seçiyoruz.

İlgili düzenlemeleri yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklanır.

Örnek uygulamada görüldüğü gibi dondurma adisyona ekledikten sonra adisyondan dondurma üzerine tıklandığı zaman sağ tarafta eklenen sipariş etiketleri görünür. Eklenen her sipariş etiketi fiyatı kendi satırında yazar ve ürün fiyatını günceller. Bu ayarlanabilen bir özelliktir.

Bu işlemi yapmak için Adisyonlar > Sipariş Etiketleri menüsünden eklenen sipariş etiketi grubu üzerine tıklanır ve düzenleme ekranı açılır.

Genel ayarlar sekmesinde yer alan Etiket Fiyatını Sipariş Fiyatına Ekle kutucuğu seçili hale getirildikten sonra Kaydet butonuna tıklanır.

Uygulamada görüldüğü gibi eklenen sipariş etiketi fiyatları artık kendi satırında değil ürün fiyatı üzerine eklenmektedir.

Bir ürüne maksimum eklenecek ürün özelliği belirlemek için Adisyonlar > Sipariş Etiketleri menüsünden eklenen sipariş etiketi grubu üzerine tıklanır ve düzenleme ekranı açılır.

En çok seçim alanına maksimum seçim değeri verilerek Kaydet butonuna tıklanır. Böylelikle adisyon da ilgili ürün için özellik seçimi yapıldığında belirlenen maksimum değer kadar seçim yapılır.