Sipariş Etiketi Nedir?

Sipariş etiketleri adisyona eklenen ürünlerin özellik ve durumlarını belirler. Ürünlere özellik eklemek, bir menü ürünü ise menü içeriğini oluşturmak, yazıcıya gönderilip gönderilmediğini yeni sipariş olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

Bir ürüne verilecek özelliklerin tamamı sipariş etiketleriyle yönetilebilir.

Sipariş Etiketi Nasıl Tanımlanır?

Sipariş etiketi oluşturma işlemi navigasyon ekranında bulunan Yönetim > Adisyonlar > Sipariş Etiketleri menüsünde bulunan Sipariş Etiketi Grubu Ekle linkine tıklanarak yapılır.

Sipariş Etiketi tanımlamak için Sipariş Etiketi Grubu Ekle linkine tıklanır. Burada Genel Ayarlar, Görünüm Seçenekleri, Sipariş Etiketi Listesi, Önek Listesi ve İlişkiler olmak üzere beş farklı sekme bulunur.

Örnek uygulamada Türk Kahvesi için özellik ekleme gösterilmiştir.

Genel Ayarlar Sekmesi;

  • Adı: Sipariş etiketi adının yazıldığı alandır. Buraya yazılan ad sipariş ekranında görünecektir.
  • En Az Seçim: Bir üründe özellik seçilmesi zorunluysa bu alana seçilmesi zorunlu olan özellik sayısı değeri yazılır.
  • En Çok Seçim: Bir ürün için seçilecek maksimum özellik sayısının verildiği alandır.

Görünüm Seçenekleri Sekmesi;

Ürün üzerine tıklandığı zaman sağ tarafta açılacak özellik butonlarının görünüm şekillerinin ayarlandığı alandır.

  • Düğme Rengi: Sipariş etiketlerinin buton renginin ayarlandığı alandır.
  • Sütun Sayısı: Sipariş etiketi ekranında özelliklerin sıralanacağı sütun sayısının belirlendiği alandır.
  • Düğme Yüksekliği: Düğme yüksekliklerinin belirlendiği alandır.
  • Font Büyüklüğü: Düğme üzerindeki yazının boyutunun ayarlandığı alandır.

Sipariş Etiketi Listesi Sekmesi;

Etiketlerin oluşturulacağı alandır. Sipariş Etiketi Ekle linkine tıklanarak eklenecek özellik kadar satır açılır.

İlişkiler Sekmesi;

İlişkiler sekmesi sipariş etiketi oluşturmadaki en önemli sekmedir. Yapılan sipariş etiketi grubunun hangi departmanda, adisyon tipinde, ürün grubunda, üründe ya da porsiyonda kullanılacağının belirlendiği alandır.

Örnek uygulamada türk kahvesi için özellik eklendiği için ürün sekmesinde Türk Kahvesi seçilmiştir.

İlgili düzenlemeler tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna tıklanır.

Böylelikle POS ekranında Türk Kahvesini adisyona ekledikten sonra adisyon üzerinde Türk Kahvesi üzerine tıklandığı zaman sağ tarafta eklenen sipariş etiketleri kullanıma hazır duruma gelmiştir.

Uygulamada görüldüğü gibi Türk Kahvesi için birden çok seçim yapılabiliyor. Seçimi en fazla bir tane olarak ayarlamak için eklenen Sipariş Etiketi üzerine çift tıklanarak düzenleme sekmesi açılır.

Burada En çok seçim alanına değer verildikten sonra Kaydet butonuna tıklanır.

Uygulamada görüldüğü gibi sipariş etiketlerinden sadece bir özellik seçimi yapılabilir durumuna gelmiştir.

Sipariş etiketi ekleme ekranında yer alan diğer ayarlar kullanılarak daha detaylı sipariş etiketi tanımlamaları yapılabilir.