Varlık Ekranı eklemek için navigasyon ekranında bulunan Yönetim > Varlıklar > Varlık Ekranları başlığından işlemler yapılır.

Temel kurulumla beraber aşağıdaki varlık ekranları kullanılır ihtiyaca göre düzenlenir.

1. Masalar: İşletmedeki masa varlıklarının tanımlandığı varlık ekranıdır.
2. Müşteri Ara: Müşteriler varlıklarının yönetildiği varlık ekranıdır.
3. Müşteri Adisyonları: Sipariş alınan müşterilerin adisyonlarının bulunduğu varlık ekranıdır.

Bu varlık ekranlarının dışında ihtiyaç halinde birçok ekran eklenerek tasarlanabilir.

1. Masalar

Genel Ayarlar Sekmesi:

Adı: Varlık ekranının adının yazıldığı alandır.
Düğme Başlığı: Varlık ekran adı farklı bir başlık olarak tasarlanabilir.
Adisyon Tipi: Bu varlık tipinde çalışılacak belge tipi seçilir.
Adisyon Tipi Sor: Varlık açıldığında adisyon tipi seçilerek sipariş işlemi başlar.
Görünüm Modu:

– Otomatik: Varlık Ekranına atanan varlık tipleri otomatik olarak A-Z sıralar.
– Ara: Varlıklar arabul yapılarak seçilecek ekran olarak açılır.
– Özel: Varlık ekranına atanacak varlıklar görünen ön ekranda ayrıca tasarlanır.
– Yerleşim: Ekran tasarımı bloklar halinde Varlık POS arayüzü ekranında yapılır.

Arama Değeri Deseni Değiştir: …

Görünüm Sekmesi:

Arkaplan Resmi: Varlık ekranının arka planı olarak kroki veya herhangi bir resim kullanılacaksa dosyanın fiziksel yolunun gösterildiği alandır.
Arkaplan Rengi: Varlık Ekranı arka planında düz renk kullanımında renk kodu seçilir.
Durum Görünüm Formatı: Varlık durumu (Status) varlık üzerinde görünmesi için seçilir.
Sütun Sayısı: Varlık ekranına seçilen varlıkların ekranda seçilen sütun sayısında otomatik görüntülenir.
Satır Sayısı: Varlık ekranına seçilen varlıkların ekranda sütun seçilen satır sayısında otomatik görüntülenir.
Düğme Yüksekliği: Varlıkların yükseklik değerinin verildiği alandır.
Sayfa Sayısı: Varlık sayısının ekranda birden fazla sayfada görünmesinin gerektiği hallerde sayfa sayısı belirlenir.
Font Büyüklüğü: Varlık Ekranına aranan varlıkların düğme üzerindeki adlarının font büyüklüğü ayarlanır.
Başlık Düğmesi Font Büyüklüğü: Varlık Ekranı adının font büyüklüğüdür.

Varlık Listesi Sekmesi:

Varlık Tipi: Bu varlık ekranına seçilecek işlem görecek varlık tipi seçilir.
Görünüm Durumu: Varlıkların ekranda hangi durumlarda görünmesi belirlenir.
Durum Filtresi: Seçilecek varlık durumlarına göre görünüm durumu belirlenir.

Varlıklar > Varlık Seç: Bu varlık ekranında görüntülenecek varlıklar açılan küçük pencereden seçilerek pencerenin sağ tarafına aktarılarak atanır, aktif hale getirilir.

İlişkiler Sekmesi:

Bu varlık ekranının hangi Terminal, Rol, Departman, Adisyon Tipinde ve Görünümde kullanılacağının yetkilendirilmesi, atanması yapılır.

2. Müşteri Ara

3. Müşteri Adisyonları