Navigasyon > Yönetim > Otomasyon > Otomasyon Komutları menüsüne geçilir.

Otomasyon Komutları: Eylem ve Kuralları kullanıcı kontrolünde/kullanımında harekete geçirmek için oluşturulan düğmeleridir.
Otomasyon komutları oluşturulduktan sonra Eylem ve Kurallarla çalıştırılır. SambaPOS ilk kurulduğunda aşağıdaki varsayılan Otomasyon Komutları kurulur.

Genel:

 • Ödeme: Adisyon da ödeme ekranını açmak için kullanılır.
 • Varsayılan Adisyon Notu: Adisyona not eklemek için kullanılır.
 • Belgeyi Kapat: Adisyon kapatmak için kullanılır.
 • Hesap Yaz: Belgeyi yazıcıya yazdırmak için kullanılır.
 • Kilidi Kaldır: Adisyon kilidini kaldırmak için kullanılır. Adisyon kilidi, hesap yazdırıldıktan sonra adisyon ve sipariş işlemlerini durdurulduğunu, ödeme beklendiğini belirtmek için kullanılır.
 • Adisyon Ekle: Aynı varlığa birden fazla adisyon açmak için kullanılır.
 • İkram: Varlığa bedelsiz sipariş almak için kullanılır.
 • İkram İptal: Sipariş ikram işlemini iptal ederek siparişi normal duruma getirir.
 • İade: Siparişi alınmış ürün ya da hizmetin durdurulması, belgeden tutar ve miktarının düşülmesi için kullanılır.
 • İade İptal: Sipariş ikram işlemini iptal ederek siparişi normal duruma getirir.
 • Varsayılan Siparişleri İptal Et: Siparişi alınmamış kayda girilmemiş ürünlerin adisyon ekranından iptal edilerek kaldırılması işlemi.
 • Varsayılan Siparişleri Taşı: Adisyon da kayıtlı bir ürünün başka bir Adisyona / Varlığa taşınması işlemi için kullanılır.
 • Varsayılan Fiyat Değiştir: Adisyon ekranında ürün fiyatının elle belirlenmesi için kullanılır.

Örnek Olarak Ödeme Otomasyon Komutu Görüntüsü:

Genel Ayarlar Sekmesi:

 • Adı: Otomasyon komutunun adı yazılır.
 • Kategori: Otomasyon komutunun yönetim bölümünde görsel kategorisi için kullanılır.
 • Düğme Başlığı: Otomasyon komutunun adı ve başlığı birbirinden farklı olabilir.
 • Renk: Otomasyon komutu düğme görüntüsüne renk seçilebilir.
 • Onay: Otomasyon komutunun çalıştırılabilmesi için rol kullanıcısının şifresine yetkilendirilebilir.
 • Seçimi Temizle: Seçili hale getirilir.
 • Değerler: Otomasyon komutlarına kullanım amaçlarına göre değerler eklenebilir. Örneğin; İade Sebepleri, İkram Sebepleri vb.

Navigasyon Seçenekleri Sekmesi:

Otomasyon komutunun özelleştirilmiş navigasyon ekranında görünmesi için bu alanda ayarlar yapılır.

 • Sembol: Otomasyon komutu için bir sembol seçilebilir.
 • Resim: Otomasyon komutu için bir resim görseli seçilebilir.
 • Düğme Rengi: Otomasyon komutu için bu alandan için bir düğme rengi seçilir.
 • Navigasyon Modülü: Navigasyon için önceden hazırlanan modüller.
 • Navigasyon Modül Parametresi: Seçilen navigasyon modülünün parametreleri

İlişkiler Sekmesi:

Hazırlanan Otomasyon komutunun hangi Terminal, Rol, Departman, ve Adisyon Tipinde çalışacağı seçilir.

 • Enable States: Otomasyon Komutunun etkin kullanılabilir olacağı durum (States)
 • Visible States:
 • Visibility: Otomasyon komutunun konumlandırılacağı  yerin seçildiği seçeneklerdir. Bu konumlar;
  • Adisyon: Adisyonun sol sütunu
  • Ödeme: Ödeme ekranı
  • Adisyon&Ödeme: Hem adisyon altında hemde ödeme ekranının altında görüntülenir.
  • Sipariş Satırı: Adisyon sol sütun
  • Adisyon Listesi:
  • Adisyon Altında Göster: Adisyon altında görüntülenir.
  • Belge Satırı altında Göster2: Adisyon altında ikinci bir satır eklenerek görüntülenir.
  • Komut Seçicide Göster:
  • Navigasyonda Göster: Giriş ekranı navigasyonda görüntülenir.

Navigasyon:

 • Workperiods
 • Accounts
 • Reports
 • POS
 • Warehouses
 • Management
 • Tickets
 • Market
 • Logout

İhtiyaç halinde yeni ve özgün komutlar oluşturulabilir.