Navigasyon > Yönetim > Otomasyon > Tetikleyiciler başlığından tetikleyiciler oluşturulabilir, düzenlenebilir. Tetikleyiciler;  Eylem ve Kurallarda yapılacak zamanlama ayarlarının yapıldığı alandır.

  • Tetikleyici Adı: Tetikleyicinin kullanılacağı duruma uygun bir ad verilir.
  • Deyim: Aşağıda ayarlanan zamanlama için otomatik oluşan deyimdir.
  • Genel Ayarlar: Bu başlıkta en çok kullanılan hazır deyimler seçilebilir. İhtiyaca uygun tekrarlayıcı seçildikten sonra Dakika, Saat, Gün, Hafta ve Ay ayarları yapılarak kaydedilir.

Örnek: Tetikleyici adı Promosyon Başlangıç Tetikleyicisi. Her gün öğlenden sonra 15:00’da tetikleyici başlar. Tetikleyici atandığı kuraldaki eylemi harekete geçirir.

Örnek: Tetikleyici adı Promosyon Başlangıç Tetikleyicisi. Sadece Cumartesi / Pazar öğlenden sonra 16:00’da tetikleyici başlar. Tetikleyici atandığı kuraldaki eylemi harekete geçirir.

Bu örnek promosyon tetikleyici belirli saatler aralığında geçerli olması gerekecektir. Aynı şekilde bitiş saatini de belirleyen bir tetikleyici oluşturulması gerekir. Bu tetikleyici zamanlaması atandığı kuraldaki eylemleri ve ayarları harekete geçirecektir.

Konuyla ilgili Dokümanlar:

2.4.15.a. Happy Hour Nasıl Hazırlanır?