SambaPOS kurulduğu zaman varsayılan olarak bir yazıcı için Adisyon yazdırma görevi tanımlı olacaktır.

Birden fazla yazıcıda Adisyon yazdırma ihtiyacı olduğunda Her Yazıcı için yeni Adisyon Yazdırma görevleri tanımlanmak gerekir. Yeni Adisyon görevi Tanımlamak için aşağıdaki sıralama takip edilir.

  1. Thermal Yazıcı kurulumu.
  2. Yazıcı SambaPOS’a Tanımlama.
  3. Yazdırma Görevi Tanımlama
  4. Otomasyon Komutu Tanımlama
  5. Eylem Tanımlama
  6. Kural  Tanımlama

1- Thermal Yazıcı kurulumu:

2- Yazıcı Sambaposa Tanımlama:

3- Yazdırma Görevi Tanımlama:

Yazdırma ilişkilendirmesi yapılırken ihtiyaca göre bu görevi kullanacak departman, Belge Tipi, Terminal, Ürün Grubu, Ürün Etiketi, Ürün Yetkilendirilmeleri yapılır. Hangi Yazıcı ve Yazıcı Şablonu bu işlemde kullanılacaksa belirlenir.

örnek:  Sadece Terminal1 Pos bilgisayarında kullanılacaksa ilişkiler satırında Terminal1 seçilir.

4-Otomasyon Komutu Tanımlama:

Hazırlanan Yazdırma Görevi Otomasyon Komutunun hangi terminalde veya rolde görünmesi gerekiyorsa ilişkilendirme sekmesinde ayarlanır.

5-Eylem Tanımlama:

6-Kural  Tanımlama: