Standart ürün satış raporunda adet bazında ürünlerin miktarlarını ve ürün satış oranlarını yüzdesel olarak gösteren rapordur.

Ürün Grubu Bazında Satışlar:
Ürünlerin kategori, grup kodu bazında satış fiyatları ve oranlarının görüntülendiği alandır.


Ürün Grubu Bazında Miktarlar:
Ürünlerin kategori, grup kodu bazında miktar/birim bazlı ve oranlarının görüntülendiği alandır.


Ürün Etiketleri:
Ürünlerin ücretli ek özelliklerinin veya hizmetlerinin adet ve fiyat olarak raporladığı alandır.


Ürünler:
Ürünlerin ve porsiyonların adet ve fiyatlarının görüntülendiği alandır.


İade Detayları:
İade edilen ürünlerin belge numarası, saat, ürün adı, adet ve fiyat olarak raporladığı bloktur.


İkram Detayları:
İkram edilen ürünlerin belge numarası, saat, ürün adı, adet ve fiyat olarak raporladığı  bloktur.


Zayi Detayları:
Zayi edilen ürünlerin belge numarası, saat, ürün adı, adet ve fiyat olarak raporladığı  bloktur.