Satış Gelirleri
İşletmenin ürün ve hizmet satışından elde ettiği ödeme tiplerine göre brüt toplam gelirler blokudur.


Satış Dışı Gelirler ve Müşteri Hesapları Gelirleri
Satış dışı gelirler ve müşteri hesapları (veresiye) işlenmiş ya da ön ödeme (kapora, peşinat vb.) gelirleridir.


Gelir Toplamları
Satış gelirleri, satış dışı gelirler, ön ödemeler ve ödemesi alınan veresiye bütün gelir toplamlarının gösterildiği rapor blokudur.


Giderler
Kasa Hareketleri: Günlük kasa defterinden yapılan nakit harcama gider hareketlerinin listelendiği rapor blokudur.


Gider Toplamları
Kasa Gider harcama hareketlerinin toplam tutarları blokudur.


Kasa Durumu
Gelir toplamlarından gider toplamlarının çıkarılmasından sonra kasa mevcudunu ödeme tiplerine ve genel toplam durumunu  gösteren netleşmiş rapordur.