İşletmelerde ürün harici çeşitli hizmet bedelleri de ücretli olabilir. Adisyona garsoniye eklemek için ödeme ekranına geçilir ve Servis Ücreti Ekle butonuna tıklanır.

Hizmet bedeli garsoniye tutarını nasıl uygulanacağı, SambaPOS’da önceden ayarlanmalıdır. Otomatik ya da istenildiğinde eklenebilecek şekilde ayarlanabilir. Sabit, adisyon tutarına oranlı, kişi sayısına oranlı, ürün sayısına oranlı olarak garsoniye bedeli eklenebilir.

Garsoniye ücreti satış hesaplarında aşağıdaki gibi görünür. Hesap detaylarına girilerek hangi belgelere garsoniye uygulandığına dair belgeler listelenebilir ya da tek tek incelenebilir.