Adisyona müzik hizmeti eklemek için ödeme ekranına tıklanır.

Müzik hizmet bedeli tutarını nasıl uygulanacağı, SambaPOS’da önceden ayarlanmalıdır. Otomatik ya da istenildiğinde eklenebilecek şekilde ayarlanabilir. Uygulanacak ücretlendirme sabit, adisyon tutarına oranlı, kişi sayısına oranlı, ürün sayısına oranlı olarak eklenebilir.

Müzik ücreti satış hesaplarında aşağıdaki gibi görünür. Hesap detaylarına girilerek hangi belgelere müzik hizmet ücreti uygulandığına dair belgeler listelenebilir ya da tek tek incelenebilir.