SambaPOS içerisinde bir masaya yeni bir adisyon açmak için varlık ekranından adisyonu açık bir masanın üzerine tıklanarak adisyonun içerisine girilir.  Sol menüde bulunan Adisyon Ekle butonuna tıklandığında ilgili masanın içerisine yeni bir adisyon daha açılır.

Açılan adisyona yeni siparişler alınabilir istenildiği takdirde takibini kolaylaştırmak için adisyona özel adisyon notu yazılabilir.

SambaPOS’ta bir masanın içine sınırsız adisyon açılabilir. Bu adisyonların hepsi ya da bir kısmı alt bölümde yer alan Adisyon Birleştir butonu ile birleştirilebilir ve tek bir adisyon gibi çalışması sağlanabilir.