Müşteriye sipariş alabilmek için ilgili varlık ekranından müşteri aranarak bulunur ve Müşteri Seç butonuna tıklanarak Adisyon açılır.


Sipariş ekranının orta kısmında bulunan ürün kategorilerinden kategori seçilir ve sağda açılan ürünlerden istenilen ürünün üzerine tıklanarak ürün adisyona eklenir.

Adisyona sipariş alma ekranında iken de Müşteri Değiştir butonuna tıklanarak müşteri seçilebilir veya müşteri değiştirilebilir. Aynı zamanda seçilmiş müşteri adisyondan kaldırılabilir.

Sipariş alındıktan sonra Kapat butonuna tıklandığında müşteri adına bir adisyon alınmış olur.

Müşteriye açılan adisyonlar Müşteri Adisyonları ekranında görüntülenir.