Bu dokümanda Ödeme Ekranında miktar indirimi seçeneğinin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.

 

Nasıl Çalışır;

 

 

 

1. Miktar İndirimi Hareket Tipi Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Hesaplar > Hareket Tipleri > Burada, Hesap Hareketi Tipi Ekle‘ye tıklayın.

Hesap Hareketi Tipi Adı:Miktar İndirimi Hareketi

Kaynak Hesap Tipi (Borç): Alacak Hesapları

Hedef Hesap Tipi (Alacak): İskonto Hesapları

Varsayılan Kaynak Hesabı: Alacaklar

Varsayılan Hedef Hesabı: İskonto

Gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra Kaydet butonuna tıklayın.

 

 

2. Miktar İndirimi Hesaplama Tipi Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Adisyonlar > Hesaplama Şablonları > Burada, Hesaplama Şablonu Ekle‘ye tıklayın.

Şablon Adı:Miktar İndirimi

Hesap Hareketi Tipi: Miktar İndirimi Hareketi

Hesaplama Metodu: Sabit Tutar

Tutarı Azalt: Seçili olmalı

Değer Hesaplama: Seçili olursa butona ikince basıldığında indirimi iptal etmeye yarar.

Gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra Kaydet butonuna tıklayın.

 

 

3. Miktar İndirimi Hesaplama Seçici Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Adisyonlar > Hesaplama Seçiciler > Burada, Hesaplama Seçici Ekle‘ye tıklayın.

Adı: Miktar İndirimi

Düğme Başlığı: Miktar İndirimi

Hesaplama Şabşonu: Burada, Ekle‘ye tıklayarak Miktar İndirimi‘ni seçin.

Gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra Kaydet butonuna tıklayın.