Bu dokümanda, ürünler için günlük satış limiti belirleme işlemi anlatılmaktadır. Bu limit Gün Başı yapıldığında otomatik olarak sorulacak şekilde yada gün içerisinde bir buton vasıtasıyla ayarlanacak şekilde konulabilir.

Örnek olarak Dürüm Döner ve İskender ürünleri ele alınmıştır.

 

Nasıl Çalışır;

 

1. Otomasyon Komutu Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Otomasyon Komutları > Burada, Otomasyon Komutu Ekle‘ye tıklayın.

Genel Ayarlar Sekmesi;

Adı: Ürün Satış Limiti Ayarla

Düğme Başlığı: Ürün Satış\rLimiti Ayarla

Seçimi Temizle: Seçili olmalı.

İlişkiler Sekmesi;

Ekle butonuna basarak bir satır ekleyin ve yukarıdaki görsele göre ayarlayın.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2. Eylemlerin Eklenmesi

2.1 Mesaj Göster Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > Burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı:  Mesaj Göster

Eylem Tipi: Mesaj Göster

Parametreler:

Mesaj: [:Mesaj]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.2. Siparişi İptal Et Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > Burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı:  SL-Siparişi İptal Et

Eylem Tipi: Siparişleri İptal Et

Parametreler:

Only Last Order: True

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.3 Otomasyon Komutu Çalıştır Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > Burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: SL-Otomasyon Komutunu Çalıştır

Eylem Tipi: Otomasyon Komutu Çalıştır

Parametreler:

Automation Command Name: [:AMCname]

Command Value: [:AMCvalue]

Delay: 0

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.4 Ürün Sayısı Ayarlama Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > Burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: SL-Ürün Sayısı Ayarlama

Eylem Tipi: Program ayarı değiştir

Parametreler:

Ayar Adı: ItemCount_[:ItemName]

Ayar Değeri: [:count]

Güncelleme Şekli: [:GüncellemeŞekli]

Is Local: False

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

 

3. Kuralların Eklenmesi

3.1 Sipariş Eklendiğinde Ürün Adedini Azalt Kuralı

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > Burada, Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: SL-Sipariş Eklendiğinde Ürün Adedini Azalt

Olay Adı: Adisyona Sipariş Eklendi

Eğer Kural Çalışırsa: En az biri eşleşiyor

Özel Kısıtlama Ekle:

Ürün Adı|Eşittir|Dürüm Döner

Ürün Adı|Eşittir|İskender

Eylem Seç:

Eylem-1: SL-Ürün Sayısı Ayarlama

Item Name: [:MenuItemName]

count: [=TN('{QUANTITY}')]

Güncelleme Şekli: Azalt

Eylem-2: SL-Otomasyon Komutunu Çalıştır

AMCname: SL Ürün Sayısını Kontrol Et

AMCvalue: [=TN('{SETTING:ItemCount_[:MenuItemName]}')]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

 

3.2 Gün Başı Yapıldığında Ürün Satış Limiti Ayarla Kuralı

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > Burada, Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: SL-Gün Başı Yapıldığında Ürün Satış Limiti Ayarla

Olay Adı: Gün Başı Yapıldı

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Eylem Ekle:

Bir kuralın içine aynı eylemi birden fazla eklemek için Eylem Seç Penceresi‘nde, Eylem Listesi bölümünde farenin sağ tuşuna basıp Tümünü Görüntüle‘yi seçin. Böylece o kural için daha önceden eklenmiş olan tüm eylemler yeniden seçilebilir olacaktır.

Eylem-1: SL-Ürün Sayısı Ayarlama

ItemName: Dürüm Döner

Count:[?Bugün Kaç tane Dürüm Dönerimiz var?;;;ON]

Güncelleme Şekli: Güncelle

 

Eylem-2: SL-Ürün Sayısı Ayarlama

ItemName: İskender

Count:[?Bugün Kaç tane İskenderimiz var?;;;ON]

Güncelleme Şekli: Güncelle

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

 

3.3 Ürün Sayısını Kontrol Et Kuralı

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > Burada, Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: SL-Ürün Sayısını Kontrol Et Kuralı

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Automation Command Name|Eşittir|SL Ürün Sayısını Kontrol Et

Command Value|Küçüktür|0

Eylem Seç:

Eylem-1: Mesaj Göster

Mesaj: [:MenuItemName] ürünü şuanda uygun değil:\rSiz {QUANTITY} adet eklediniz ancak [=TN('{SETTING:ItemCount_[:MenuItemName]}')+TN('{QUANTITY}')] adet var\rSipariş iptal ediliyor.

Eylem-2: SL-Siparişi İptal Et

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

 

3.4 Otomasyon Komutuyla Ürün Satış Limiti Ayarla Kuralı

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > Burada, Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: SL-Otomasyon Komutuyla Ürün Satış Limiti Ayarla

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Automation Command Name|Eşittir|Ürün Satış Limiti Ayarla

 

Eylem Ekle:

Bir kuralın içine aynı eylemi birden fazla eklemek için Eylem Seç Penceresi‘nde, Eylem Listesi bölümünde farenin sağ tuşuna basıp Tümünü Görüntüle‘yi seçin. Böylece o kural için daha önceden eklenmiş olan tüm eylemler yeniden seçilebilir olacaktır.

Eylem-1: SL-Ürün Sayısı Ayarlama

ItemName: Dürüm Döner

Count:[?Bugün Kaç tane Dürüm Dönerimiz var?;;;ON]

Güncelleme Şekli: Güncelle

 

Eylem-2: SL-Ürün Sayısı Ayarlama

ItemName: İskender

Count:[?Bugün Kaç tane İskenderimiz var?;;;ON]

Güncelleme Şekli: Güncelle

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

 

3.5 Sipariş İptal Edildiğinde Ürün Adedini Artır Kuralı

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > Burada, Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: SL-Sipariş İptal Edildiğinde Ürün Adedini Artır

Olay Adı: Sipariş İptal Edilmiş

Eğer Kural Çalışırsa: En az biri eşleşiyor

Özel Kısıtlama Ekle:

Ürün Adı|Eşittir|Dürüm Döner

Ürün Adı|Eşittir|İskender

 

Eylem Seç:

Eylem-1: SL-Ürün Sayısı Ayarlama

ItemName: [:MenuItemName]

Count:[=TN('{QUANTITY}')]

Güncelleme Şekli: Artır

 

Eylem-2: SL-Otomasyon Komutunu Çalıştır

AMCname: SL Ürün Sayısını Kontrol Et

AMCvalue:[=TN('{SETTING:ItemCount_[:MenuItemName]}')]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.