Bu dokümanda, paket servis müşterilerinin kayıtlı adresleri arasından seçim yapma işlemi anlatılacaktır.

Nasıl Çalışır;

1. Müşteriler Varlık Tipi Düzenleme

Ana Menü > Yönetim > Varlıklar > Varlık Tipleri > Müşteriler > Özel Alanlar > burada Özel Alan Ekle‘ye tıklayarak müşterinin adres sayısı kadar yeni özel alan ekleyin.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

2. Adisyon Etiketi Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Adisyonlar > Adisyon Etiketleri > burada Adisyon Etiketi Ekle‘ye tıklayın.

Genel Ayarlar Sekmesi;

Adisyon Etiketi Adı: Paket Adresleri

Serbest Etiketleme: Seçili olmalı

İlişkiler Sekmesi;

Burada, Ekle‘ye tıklayarak bir satır ekleyin.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

3. Adisyon Şablonu Düzenleme

Ana Menü > Yönetim > Yazdırma > Yazıcı Şablonları > Adisyon Şablonu > burada, aşağıdaki kod grubunu kopyalayıp, adisyon şablonununda [ENTITIES:Müşteri] nin altına görselde gösterildiği gibi yapıştırın.

<J11>Adres:{TICKET TAG:Paket Adresleri}

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

4. Eylem Ekleme

4.1. Adisyon Etiketini Güncelle Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: PA-Adisyon Etiketini Güncelle

Eylem Tipi: Adisyon Etiketini Güncelle

Parametreler:

Etiket Adı: Paket Adresleri

Etiket Değeri: [:Adresler]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

4.2. Mesaj Göster Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: PA-Çoklu Paket Mesajı

Eylem Tipi: Mesaj Göster

Parametreler:

Mesaj: [:Mesaj İçeriği]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

4.3. Varlık Notunu Güncelle Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: PA-Varlık Notunu Güncelle

Eylem Tipi: Varlık Notunu Güncelle

Parametreler:

Varlık Adı: [:Müşteri Adı]

Entity Type Name: Müşteriler

Adı: [:AdresAdı]

Not: [:Adresler]

Renk: [:Renk]

Display Once: True

Otomasyon Komutu: PA-Paket Servis Adreslerini Ayarla

Automation Command Value: [:AdresNumaralari]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

4.4. Varlık Verisini Güncelle Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: PA-Varlık Verisini Güncelle

Eylem Tipi: Varlık Verisini Güncelle

Parametreler:

Entity Type Name: Müşteriler

Varlık Adı: [:Müşteri Adı]

Field Name: Paket Adresleri

Field Value: [:Paket Adresleri]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

5.Kural Ekleme

5.1. Adreslerin Notlarını Ayarla Kuralı

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada, Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: PA-Adreslerin Notlarını Ayarla

Olay Adı: Belge Varlığı Değişti

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekleme:

Entity Type Name|Eşittir|Müşteriler

Eylem Seç:

Eylem-1: PA-Varlık Notunu Güncelle

Constraint: '{ENTITY DATA:Müşteri:Adres1}' != "

Müşteri Adı: {ENTITY NAME:Müşteri}

AdresAdı: Adres1

Adresler: {ENTITY DATA:Müşteri:Adres1}

Renk: CornflowerBlue

AdresNumaraları: Adres1

Eylem eklediğiniz ekranda sağ tıklayıp Tümünü Göster dediğinizde aynı eylemi tekrar ekleyebilirsiniz.

Eylem-2: PA-Varlık Notunu Güncelle

Constraint: '{ENTITY DATA:Müşteri:Adres2}' != "

Müşteri Adı: {ENTITY NAME:Müşteri}

AdresAdı: Adres2

Adresler: {ENTITY DATA:Müşteri:Adres2}

Renk: CornflowerBlue

AdresNumaraları: Adres2

Eylem eklediğiniz ekranda sağ tıklayıp Tümünü Göster dediğinizde aynı eylemi tekrar ekleyebilirsiniz.

Eylem-3: PA-Varlık Notunu Güncelle

Constraint: '{ENTITY DATA:Müşteri:Adres3}' != "

Müşteri Adı: {ENTITY NAME:Müşteri}

AdresAdı: Adres3

Adresler: {ENTITY DATA:Müşteri:Adres3}

Renk: CornflowerBlue

AdresNumaraları: Adres3

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

5.2. Paket Varlığı Adreslerini Ayarla Kuralı

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: PA-Paket Varlığı Adreslerini Ayarla

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekleme:

Automation Command Name|Eşittir|PA-Paket Servis Adreslerini Ayarla

Eylem Seç:

Eylem-1: PA-Çoklu Paket Mesajı

Mesaj İçeriği: Paket Adresi {ENTITY NAME:Müşteri}:\r{ENTITY NOTE:Müşteri:[:CommandValue]}

Eylem-2: PA-Varlık Verisini Güncelle

Müşteri Adı: {ENTITY NAME:Müşteri}

Paket Adresleri: {ENTITY NOTE:Müşteri:[:CommandValue]}

Eylem-3: PA-Adisyon Etiketini Güncelle

Adresler: {ENTITY NOTE:Müşteri:[:CommandValue]}

Eylem-4: PA-Varlık Notunu Güncelle

Müşteri Adı: {ENTITY NAME:Müşteri}

AdresAdı: [:CommandValue]

Adresler: {ENTITY NOTE:Müşteri:[:CommandValue]}

Renk: Red

Adres Numaraları: [:CommandValue]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.