Bu dokümanda, garsonlara günlük bazda verilen satış hedeflerinin takibinin nasıl yapılacağı anlatılacaktır.

 

Nasıl Çalışır;

 

 

1. Hesap Tipi Oluşturma

Ana Menu > Yönetim > Hesaplar > Hesap Tipleri > burada Hesap Tipi Ekle‘ye tıklayın.

Adı: Garson Hesapları

Filtre Tipi: Tümü

Kurallar: Varsayılan

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2. Hareket Tipi Ekleme

Ana Menu > Yönetim > Hesaplar > Hareket Tipleri > burada Hesap Hareket Tipi Ekle‘ye tıklayın.

Hesap Hareketi Tipi Adı: Garson Hesap Hareketi

Kaynak Hesap Tip(Borç): Alacak Hesapları

Hedef Hesap Tipi(Alacak): Garson Hesapları

Varsayılan Kaynak Hesabı: Alacaklar

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

3. Varlık Tipi Ekleme

Ana Menu > Yönetim > Varlıklar > Varlık Tipleri > burada Varlık Tipi Ekle‘ye tıklayın.

Genel Ayarlar Sekmesi;

Adı: Garsonlar

Varlık Adı: Garson

Birincil Alan Adı: Adı

 

Özel Alanlar Sekmesi;

Özel Alan Ekle‘ye tıklayarak bir satır ekleyip Hedef Ciro ismini verin.

 

Hesap Sekmesi;

Hesap Şablonu: Garson Hesapları

Hesap İsmi Şablonu: [Name]-[Telefon]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

4. Varlık Ekleme

Ana Menu > Yönetim > Varlıklar > Varlık Ekleme > burada Varlık Ekle‘ye tıklayıp, Varlık Adını Kullanıcı adıyla birebir aynı olacak şekilde yazın.

 

Varlık Tipi: Garsonlar

Hedef Ciro: Garson için belirlediğiniz günlük ciroyu buraya yazın.

NOT: Kullanıcı Adı ve Varlık Adı aynı olmak zorundadır.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

5. Varlık Ekranı Ekleme

Ana Menu > Yönetim > Varlıklar > Varlık Ekranları > burada Varlık Ekranı Ekle‘ye tıklayın.

Genel Ayarlar Sekmesi;

Adı: Garson Ara

Adisyon Tipi: Adisyon

Görünüm Modu: Ara

 

Varlık Listesi Sekmesi;

Varlık Tipi: Garsonlar

 

İlişkiler Sekmesi;

Burada Ekle’ye tıklayıp bir satır ekleyin.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

6. Adisyon Tipi Düzenleme

Ana Menü > Yönetim > Adisyonlar > Adisyon Tipleri > Adisyon > Varlık Tipi Listesi‘ne tıklayın ve aşağıdaki görsele göre düzenleyin.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

7. Eylem Ekleme

7.1. Mesaj Göster Eylemi Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: Mesaj Göster

Eylem Tipi: Mesaj Göster

Parametreler:

Mesaj: [:Value]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

7.2. Belge Varlığını Değiştir Eylemini Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: Belge Varlığı Değiştir

Eylem Tipi: Belge Varlığını Değiştir

Parametreler:

Can Create Ticket: True

Entity Type Name: Garsonlar

Varlık Adı: [:Varlık]

Entity Screen Name: Garson Ara

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

8. Kural Ekleme

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: Ciro Göster

Olay Adı: Adisyon Açıldı

Eylem Ekleme:

Eylem-1: Belge Varlığını Değiştir

Varlık: {SETTING:CURRENTUSER}

 

Eylem-2: Mesaj Göster:

Constraint: {ENTITY DATA:Garsonlar}=={SETTING:CURRENTUSER}

Value: Sayın {SETTING:CURRENTUSER} bugünkü cironuz {REPORT PAYMENT DETAILS:T.TotalAmount.sum:(TU={SETTING:CURRENTUSER})} TL'dir.Hedefinize [=F(TN('{ENTITY DATA:Garsonlar:Hedef Ciro}')-TN('{REPORT PAYMENT DETAILS:P.Amount.Sum:(TU={SETTING:CURRENTUSER})}'))] TL kalmıştır.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.