Bu dokümanda, karma menü uygulamasının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.

Nasıl Çalışır;

1. Ürün Etiketi Başlıklarının Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Ayarlar > Program Ayarları > Genel Ayarlar > Ürün Etiketi Başlıkları > buraya Combo,ComboPrice yazın.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

2. Ürün Etiketi Editörünün Düzenlenmesi

Ana Menü > Yönetim > Ürünler > Ürün Etiketi Editörü > burada, yapmak istediğiniz kombo için Combo Sütunundan Main, Side ve Drink olacak ürünleri seçin. ComboPrice sütununa ise ilgili ürünlerin komboya dahil olduklarında alacakları yeni fiyatları yazın.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

3. Promosyon Sipariş Etiketinin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Adisyonlar > Sipariş Etiketleri > burada, Sipariş Etiketi Grubu Ekle‘ye tıklayın.

Genel Ayarlar Sekmesi;

Adı: Promotion

Sipariş Etiketi Listesi Sekmesi;

Bu bölümü boş bırakın.

İlişkiler Sekmesi;

Burada, Main olarak işaretlediğiniz kategorilerin her biri için bir satır ekleyin.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

4. Yazıcı Şablonunun Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Yazdırma > Yazıcı Şablonları > burada, Yazıcı Şablonu Ekle‘ye tıklayın.

Şablon Adı: Kombo Şablonu

Satırları Birleştir: Birleştirme

Şablon:

Aşağıdaki kod grubunu kopyalayıp, Şablon alanına yapıştırın;

[LAYOUT]

-- General layout

<T>Adisyon

<J00>{TICKET DATE} / {TIME}|{TICKET TYPE} No:{TICKET NO}

{ENTITIES}

[='{TICKET TAG:Not Ekleyin}' !='' ? '<L01>Not: {TICKET TAG:Not Ekleyin}':'']

<F>-

{ORDERS}

<F>=

<EB>

{DISCOUNTS}

[<J10>Toplam İkram:|{ORDER STATE TOTAL:İkram}]

{SERVICES}

<J10>Toplam:|{TICKET TOTAL}

{PAYMENTS}

<DB>

<F>=

<C10>T H A N K Y O U

[DISCOUNTS]

<J00>{CALCULATION NAME} %{CALCULATION AMOUNT}|{CALCULATION TOTAL}

[SERVICES]

<J00>{CALCULATION NAME}|{CALCULATION TOTAL}

[PAYMENTS]

<J00>{PAYMENT NAME}|{PAYMENT AMOUNT}

[ORDERS]

-- Default format for orders

<J00> * [='{PORTION}' == '' ? '{QUANTITY}x {PRODUCT NAME}':'{QUANTITY}x {PORTION} {PRODUCT NAME}']

{ORDER TAGS}

[ORDERS:İkram]

-- Format for gifted orders

<J00>- {QUANTITY} {NAME}|**GIFT**

{ORDER TAGS}

[ORDERS:İade]

-- Nothing will print for void lines

[ORDER TAGS]

-- Format for order tags

<*J00> * {ORDER TAG NAME} | {ORDER TAG PRICE}

[ORDERS GROUP|GROUP TAG]

<L01>{QUANTITY}x {GROUP KEY}

[ORDERS FOOTER]

<R>Kombo Toplamı: {GROUP SUM}

[ENTITIES:Masa]

-- Table entity format

<L00>Masa: {ENTITY NAME}

[ENTITIES:Müşteri]

-- Customer entity format

<J00>Müşteri: {ENTITY NAME} | {ENTITY DATA:Telefon}

<L00>{ENTITY DATA:Adres}

[<L00>Kalan Bakiye:|{ENTITY BALANCE} ₺]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

5. Eylemlerin Eklenmesi

5.1. Kombo Adisyonu Tazele Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KO-Kombo Adisyonu Tazele

Eylem Tipi: Adisyonu Görüntüle

Parametreler:

Adisyon No: Boş

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

5.2. Kombo Fiyatını Ayarla Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KO-Kombo Fiyatını Ayarla

Eylem Tipi: Adjust Order Prices

Parametreler:

Açıklama: Kombo Promosyonu

Function Type: X for Y$

X: 3

Y: [:functionY]

Sipariş Etiketi Adı: Promotion

Price Selector: [:priceSelector]

Distribute Discounts: True

Use Order Price: False

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

5.3. Adisyonu Yeniden Oluştur Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KO-Adisyonu Yeniden Oluştur

Eylem Tipi: Belge Komutu Çalıştır

Parametreler:

Ticket Command Name: Regenerate Ticket

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

5.4. Komboyu Bulu Çalıştır Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KO-Komboyu Bulu Çalıştır

Eylem Tipi: Otomasyon Komutu Çalıştır

Parametreler:

Automation Command Name: Find Combo

Background: False

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

5.5. Kombo Siparişlerini Bul Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KO-Kombo Siparişlerini Bul

Eylem Tipi: Select Orders

Parametreler:

Sipariş Durumu: Combo=No Combo

Deyim: "(MT.Combo=Main)","(MT.Combo=Side)","(MT.Combo=Drink)"

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

5.6. Kombo Siparişlerini Seç Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KO-Kombo Siparişlerini Seç

Eylem Tipi: Select Orders

Parametreler:

Deyim: Order.GroupTagName == "[:Group Tag]"

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

5.7. Siparişin Kombo Durumunu Güncelle Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KO-Siparişin Kombo Durumunu Güncelle

Eylem Tipi: Sipariş Durumunu Değiştir

Parametreler:

State Name: Combo

Durum: [:Combo State]

Require Selection: [:Require Selection]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

5.8. Promosyonu Kaldır Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KO-Promosyonu Kaldır

Eylem Tipi: Sipariş Etiketini Kaldır

Parametreler:

Sipariş Etiketi Adı: [:orderTagName]

Sipariş Etiketi: [:tagValue]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

5.9. Komboyu Güncelle Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KO-Komboyu Güncelle

Eylem Tipi: Sipariş Grubunu Güncelle

Parametreler:

Grup Etiketi: [:groupTag]

Key: [:Combo Key]

Format: [:format]

Arkaplan Rengi: Green

Require Selection: True

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

5.10. Kombo Grubunu Kaldır Eyleminin Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada, Eylem Ekle‘ye tıklayın.

Eylem Adı: KO-Kombo Grubunu Kaldır

Eylem Tipi: Sipariş Grubunu Güncelle

Parametreler:

Grup Etiketi: [:groupTag]

Key: [:key]

Format: [:format]

Arkaplan Rengi: [:backgroundColor]

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

6. Kuralların Eklenmesi

6.1. Kombo Durumunu Güncelle Kuralının Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada, Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: KO-Kombo Durumunu Güncelle

Olay Adı: Adisyona Sipariş Eklendi

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

{ITEM TAG:Combo}|Boş değilse|

Ticket Type Name|Eşit Değil|Online Ticket

Eylem Seç:

Eylem-1: KO-Siparişin Kombo Durumunu Güncelle

Combo State: No Combo

Eylem-2: KO-Kombo Adisyonu Tazele

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

6.2. Komboyu Bulu Çalıştır Kuralının Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada, Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: KO-Komboyu Bulu Çalıştır

Olay Adı: Adisyona Sipariş Eklendi

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Ticket Type Name|Eşit Değil|Online Ticket

Eylem Seç:

Eylem-1: KO-Komboyu Bulu Çalıştır

Eylem-2: KO-Kombo Adisyonu Tazele

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

6.3. Kombo Durumlarını Temizle Kuralının Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada, Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: KO-Kombo Durumlarını Temizle

Olay Adı: Belge Kapanmadan Önce

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Eylem Seç:

Eylem-1: KO-SiparişinKombo Durumunu Güncelle

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

6.4. Kombo Uygulayıcısını Bul Kuralının Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada, Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: KO-Kombo Uygulayıcısını Bul

Olay Adı: Otomasyon Komutu Çalıştırıldı

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Automation Command Name|Eşittir|Find Combo

Eylem Seç:

Eylem-1KO-Kombo Siparişlerini Bul

Eylem-2: KO-Siparişin Kombo Durumunu Güncelle

Combo State: Komboya Dahil

Require Selection: True

Eylem-3: KO-Kombo Fiyatını Ayarla

functionY: {ORDER DETAILS:MT.ComboPrice.sum:Order.IsSelected}

Eylem-4: KO-Komboyu Güncelle

groupTag: {ORDER DETAILS:O.MenuItemName:Order.IsSelected AND (MT.Combo=Main)} Kombosu

Combo Key: {RANDOM:8}

format:{0}Müsterinin Kazanci ₺[=F(TN('{ORDER DETAILS:O.Price.sum:Order.IsSelected}')-TN('{ORDER DETAILS:MT.ComboPrice.sum:Order.IsSelected}'),'0.00')]:{0}

Eylem-5: KO-Adisyonu Yeniden Oluştur

Eylem-6: KO-Kombo Adisyonu Tazele

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

6.5. Komboyu İptal Et Kuralının Eklenmesi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada, Kural Ekle‘ye tıklayın.

Kural Adı: KO-Komboyu İptal Et

Olay Adı: Sipariş İptal Edilmiş

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

{GROUP TAG}|Boş değilse|

Eylem Seç:

Eylem-1: KO-Kombo Siparişlerini Seç

Group Tag: {GROUP TAG}

Eylem-2: KO-Kombo Fiyatını Ayarla

Eylem-3: KO-Kombo Grubunu Kaldır

Eylem-4: KO-Siparişin Kombo Durumunu Güncelle

Combo State: No Combo

Require Selection: True

Eylem-5: KO-Promosyonu Kaldır

orderTagName: Promotion

tagValue: Combo Promo

Eylem-6: KO-Adisyonu Yeniden Oluştur

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.