Bu doküman, https://kb.sambapos.com/4-20-kupon-ve-promosyon-ornekleri/  dokümanının alt kırılımıdır.

 

Bu dokümanda, kahve kuponu üretilmesi ve bu kuponların satılması anlatılacaktır.

 

 

1. Kuponlar İçin Varlık Tipi Eklenmesi

SambaPOS içerisinde üretilecek kuponların her biri, otomatik olarak oluşturulacak birer Varlık olarak eklenecektir.

Ana Menü > Yönetim > Valıklar > Varlık Tipleri > Burada Varlık Tipi Ekle üzerine tıklayın.

Genel Ayarlar Sekmesi;

Adı: Kuponlar

Varlık Adı: Kupon

Birincil Alan Adı: Kupon Numarası

Birincil Alan Biçimi: AAAAA-AAA-AAA

Bu değerler eklenerek, adı Kupon olan ve 1. veri alanı da “Kupon Numarası” olan bir varlık tipi oluşturulur. Birincil Alan Biçimine yazılan “AAAAA-AAA-AAA” formatı otomatik olarak oluşacak olan kuponun rahat okunabilmesi için alfanumerik değerlerin biçimini gösterir.

 

Özel Alanlar Sekmesi;

Özel Alan Ekle üzerine tıklayarak 3 adet Özel Alan ekleyin ve ayarlarını görseldeki gibi yapın.

Özel Alan Adı Alan Tipi Maskeleme Tipi Değerler
Menü Ürün Adı String Simple
Kupon Kullanımı String Simple Evet, Adisyonda, Hayır
Son Kullanım Tarihi Date Simple

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2. Kahve Kuponu Ürünün Oluşturulması

Kahve Kuponu, müşterilerin o kuponla gelip kahve alabilmelerini sağlayan, işetmede satılacak fiziki bir ürün niteliğindedir.

Ana Menü > Yönetim > Ürünler > Ürün Listesi > burada Ürün Ekle üzerine tıklayın.

Ürün Adı: Kahve Kuponu

Grup Kodu: Promosyon

Etiket: Kahve

Porsiyon Ekle‘ye tıklayarak posiyon ekleyin;

Porsiyon: Normal

Çarpan:1

Fiyat: Kahve Kuponunu satmak istediğiniz fiyatı yazın.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

3. Oluşturulan Kahve Kuponu Ürününün Menü Listesine Eklenmesi

Kahve Kuponu ürününü, sipariş ekranında görüntüleyebilmek için, menü kategorilerine eklemeniz gerekmektedir.

Ana Menü > Yönetim > Ürünler > Menü Listesi > Menü (Çift Tıklayın) > Menü Düzenle > burada Eksik Ürün Kategorilerini Ekle üzerine tıklayın ve çıkan onay ekranında Evet’i tıklayın.

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

4. Eylemlerin Eklenmesi

4.1. Kupon Ürünleri Durumlarını Güncelle Eylemi

Kahve kuponu satış durumunu güncelleştirebilmek için gerekli olan eylemdir.

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle üzerine tıklayın.

Eylem Adı: KPN-Kupon Ürünleri Durumlarını Güncelle

Eylem Tipi: Sipariş Durumunu Değiştir

Parametreler:

State Name: Kupon Durumu

Group Order: 4

Current State: [:Mevcut Durum]

Durum: [:Durum]

State Order: 4

Bu Eylem çalıştığında, (adisyona ürün eklendiğinde) Kupon Durumu adında yeni bir State (Durum) tanımlayacak ve bunu ürünün altında 4. sıranın 4. değişkeni olarak yazacaktır. [:] içerisinde girilen Mevcut Durum ve Durum değişken olarak bu eylemi çalıştıran kural tarafından atanabilecekler.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

4.2. Kupon Ürünleri Menü Ürün Adını Güncelle Eylemi

Varlık Tipi tanımlanırken, Özel Alan olarak Menü Ürün Adı biçiminde bir özel alan açılmıştı. Bu alan, Kupon adisyona eklendiğinde verilecek olan ürünün adının yazıldığı alandır.

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle üzerine tıklayın.

Eylem Adı: KPN-Kupon Ürünleri Menü Ürün Adını Güncelle

Eylem Tipi: Sipariş Durumunu Değiştir

Parametreler:

State Name: Kupon Ürünü

Group Order: 5

Current State:

Durum: [:Ürün Adı]

State Order: 5

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

4.3. Random Kupon Oluştur Eylemi

Varlık oluştur eylemi, verilen şartlara göre otomatik olarak varlıkların oluşturulmasında kullanılır. Eylem, Kuponlar Varlık Tipi’nin içerisinde KP{RANDOMC:8} biçiminde bir varlık açacak ve bu varlığın Özel Alanları içinde bulunan Kupon Kullanımı alanını da Hayır olarak güncelleştirecek. Sadece varlık oluşturacak, bu varlığa bağlı bir hesap açmayacaktır.

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle üzerine tıklayın.

Eylem Adı: KPN-Random Kupon Oluştur

Eylem Tipi: Varlık Oluştur

Parametreler:

Entity Type Name: Kuponlar

Varlık Adı: KP{RANDOMC:8}

Custom Data: Kupon Kullanımı=Hayır

Hesap Oluştur: False

KP{RANDOMC:8} Parametresinin açıklaması:

{RANDOMC} işareti RandomC Karakter üretilmesinde kullanılabilecek bir fonsiyondur. Sonunda bulunan C karakteri, ürettiği random değerin Kontrol Hanesidir. {RANDOMC:8} demek 8 haneli Random bir isim üretilmesi için kullanılacak demektir. Sonunda bulunan C yani Kontrol hanesi ile birlikte toplam 9 haneli Random bir isim elde edilmiş olacaktır.

Bu eylem, KP9TGWJ3SMG gibi toplam 11 haneli bir varlık oluşturacaktır.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

4.4. Kupondaki Menü Ürünü Adını Güncelle Eylemi

Bu eylem, Kupon Numarası kontolü ile Varlık Tipindeki “Menü Ürün Adı” alanına değişkenden gelen Ürün adını yazdıracak olan eylemdir.

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle üzerine tıklayın.

Eylem Adı: KPN-Kupondaki Menü Ürünü Adını Güncelle

Eylem Tipi: Varlık Verisini Güncelle

Parametreler:

Entity Type Name: Kuponlar

Varlık Adı: [:Kupon Numarası]

Field Name: Menü Ürün Adı

Field Value: [:Değer]

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

4.5. Kupondaki Kullanım Bilgisini Güncelle Eylemi

Varlık Tipi içindeki, “Kupon Kullanımı” adlı alanı güncelleyecek olan eylemdir.

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle üzerine tıklayın.

Eylem Adı: KPN-Kupondaki Kullanım Bilgisini Güncelle

Eylem Tipi: Varlık Verisini Güncelle

Parametreler:

Entity Type Name: Kuponlar

Varlık Adı: [:Kupon Numarası]

Field Name: Kupon Kullanımı

Field Value: [:Değer]

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

5. Kuralların Eklenmesi

5.1. Yeni Kupon Satış Durumunu Güncelle Kuralı

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle üzerine tıklayın.

Kural Adı: KPN-Yeni Kupon Satış Durumunu Güncelle

Olay Adı: Adisyona Sipariş Eklendi

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Menü Ürünü Grup Kodu | Eşittir | Promosyon

Eylem Seç:

Eylem 1: KPN-Kupon Ürünleri Durumlarını Güncelle

Constraint: Boş

Mevcut Durum: Boş

Durum: KUPON SİPARİŞTE

 

Eylem 2: KPN-Kupon Ürünleri Menü Ürün Adını Güncelle

Constraint: Boş

Ürün Adı: {ITEM TAG}

Kuralı okuyacak olursak;

Adisyona Şipariş Eklendi olayı seçildiğinde, adisyona eklenen ürünün Menü Grup Kodu Promosyona eşitse, (Kahve Kuponu Ürününün eklendiği ürün Grubu) seçilmiş olan 2 eylemi çalıştıracaktır.

Bu eylemler de sırayla; Kupon Durumunu Kupon Siparişte olarak güncelleyecek ve Menü Ürün adı alanının da {ITEM TAG} değerinden dolayı Kahve olarak değiştirilmesini sağlayacaktır.

Kural oluşturulduktan sonra, adisyona bir Kahve Kuponu ürünü eklendiğinde, aşağıdaki gibi görünecektir;

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

5.2. Adisyon Ödendiğinde Kupon Durumlarını Güncelle Kuralı

Adisyon ödendiği zaman, Kupon Durumları’nın değiştirilmesi gerekmektedir.

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle üzerine tıklayın.

Kural Adı: KPN-Adisyon Ödendiğinde Kupon Durumlarını Güncelle

Olay Adı: Belge Kapanmadan Önce

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Remaining Amount | Eşittir | 0

Eylem Seç:

Eylem: KPN-Kupon Ürünleri durumlarını Güncelle

Constraint: Boş

Mevcut Durum: KUPON SİPARİŞTE

Durum: KUPON ÖDENDİ

Belge Kapanmadan Önce olayı ile “RemainingAmount” değeri yani adisyon toplam rakamı 0(sıfır)’a eşitse; “Kupon Ürünleri Durumlarını Güncelle” eyleminde, Mevcut Durumu Kupon Siparişte olan hali, Kupon Ödendi olarak değiştirilmiş oldu.

Navigasyonda bulunan Adisyonlardan, ödenmiş bir adisyona baktığınızda ödemesi yapılmış Kahve Kuponu ürünü aşağıdaki gibi görünecektir;

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

5.3. Kupon Ödendiğinde Kupon Varlığı Oluştur Kuralı

Gerekli ön hazırlıklar yapıldıktan sonra, Kahve Kuponu ürünü ödendiği anda, otomatik olarak Kupon Varlığını oluşturacak olan kuraldır.

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle üzerine tıklayın.

Kural Adı: KPN-Kupon Ödendiğinde Kupon Varlığı Oluştur

Olay Adı: Sipariş Durumu Değişti

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

State Name | Eşittir | Kupon Durumu

Durum | Eşittir | KUPON ÖDENDİ

 

Eylem Seç:

Eylem 1: KPN-Random Kupon Oluştur

Constraint: Boş

 

Eylem 2: Kupondaki Menü Ürünü Adını Güncelle

Constraint: Boş

Kupon Numarası: Boş

Değer:  {ORDER STATE:Kupon Ürünü}

Bu kuralı okuyacak olursak;

Kupon Durumu = Kupon Ödendi olan anlarda çalışacak şekilde kısıtlandıktan sonra, seçili 2 Eylemi çalıştırması istendi.

Birinci Eylemde, random bir Varlık oluşturuldu, 2. eylemde ise Kuponda geçen ürün adı, Sipariş Durumunda yazan Kupon Ürünü adıyla güncelleştirilmiş oldu.

Kupon Ürünü, adisyona eklendikten ve satışı yapılarak ödemesi alındıktan sonra, otomatik olarak Kuponlar Varlık Tipi altında yeni bir Varlık oluşturur.