Bu doküman, https://kb.sambapos.com/4-20-kupon-ve-promosyon-ornekleri/ dokümanının alt kırılımıdır.

 

Bu dokümanda, üretilen ve satılan Kahve Kuponlarının kullandırılması anlatılacaktır.

 

1. Eylemlerin Eklenmesi

1.1. Adisyona Kuponu Çağırma Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle üzerine tıklayın.

Eylem Adı: KPN-Adisyona Kuponu Çağır

Eylem Tipi: Belge Varlığını Değiştir

Parametreler:

Can Create Ticket: True

Entity Type Name: Kuponlar

Entity Search Value: [:Kupon Numarası]

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.2. Adisyona İkram Ürünü Ekle Eylemi

Bu eylem ile Ürün Adı [:] değişkeninin içinde yazılı bulunan üründen 1 adet adisyona eklenmesi işlemi yaptırılıyor.

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle üzerine tıklayın.

Eylem Adı: KPN-Adisyona İkram Ürünü Ekle

Eylem Tipi: Adisyona Sipariş Ekle

Parametreler:

Ürün Adı: [:Ürün Adı]

Miktar: 1

Order State Name: GStatus

Sipariş Durumu: Promosyona Başlandı, Kupon İle Ücretsiz

Envanteri Artır: Ürün satıldığı zaman envanterin artırılıp artırılıp artırılmayacağının seçildiği alandır. False yaparak stok envanterini artırmayı kapatın.

Envanteri Azalt: Verilen ürün ikram da olsa, stoğu etkileyeceğinden stokdan düşebilmesi için True olarak seçin.

Kilitli: Adisyona eklenan Kahve ürününü, eklendiği anda kilitleyerek İptal ve İade edilmesini engelemek için Kilit Durumunu True yapın.

Fiyat Hesapla: İkram olarak verileceğinden, Fiyat Hesaplama parametresini False yaparak fiyatını hesaba katmayı devre dışı bırakın.

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.3. Siparişteki Kuponun Numarasını Sipariş Etiketine Güncelle Eylemi

Bu eylem, Kupon ile alınan kahvelerin altında, alındığı kuponun numarasını sipariş durumu olarak yazılmasını sağlayan eylemdir.

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle üzerine tıklayın.

Eylem Adı: KPN-Siparişteki Kuponun Numarasını Sipariş Etiketine Güncelle

Eylem Tipi: Sipariş Durumunu Değiştir

Parametreler:

State Name: Kupon Numarası

Group Order: 6

Durum: [:Kupon Numarası]

State Order: 6

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

1.4. Kupon Mesajları Eylemi

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Eylemler > burada Eylem Ekle üzerine tıklayın.

Eylem Adı: KPN-Kupon Mesajları

Eylem Tipi: Mesaj Göster

Parametreler:

Mesaj: [:KuponMesaj]

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2. Kuralların Eklenmesi

2.1. Kupon Okutulduğunda veya Elle Yazıldığında Kuralı

Oluşturulan Kupon varlığı numarasının, Numaratörden elle veya barkod okuyucu ile girilmesi durumunda KPN-Adisyona Kuponu Çağır Eylemini çalıştıracak olan kuraldır.

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle üzerine tıklayın.

Kural Adı: KPN-Kupon Okutulduğunda veya Elle Yazıldığında

Olay Adı: Numaratörden Değer Girildiğinde

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Numberpad Value | Başlar | KP

Numberpad Value | Uzunluk Eşittir | 11

Eylem Seç:

Eylem: KP-Adisyona Kuponu Çağır

Constraint: Boş

Kupon Numarası: [:NumberpadValue]

Kuralı okuyacak olursak;

Özel Kısıtlama alanında Eşit olmasını istenen 2 farklı değer verildi. Buna göre çağırılan Kuponların isimleri mutlaka KP ile başlamalı ve kupon adının uzunluğu tam olarak 11 karakter olmalıdır. Bu şartlar sağlandığı hallerde, bu Kural Adisyona Kuponu Çağır eylemini çalıştıracak ve bu eylem de Kupon Numarası değeri Numaratörden girilen varlığı, adisyona eklemiş olacaktır.

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.2. Kupon Çağırıldığında Adisyona Ücretsiz Kahve Ürünü Ekle Kuralı

Bu Kural, Belge Varlığı gerekli koşullarda değiştiğinde, adisyona bir adet ikram Kahve ürünü ekleyecek kuraldır.

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle üzerine tıklayın.

Kural Adı: KPN-Kupon Çağırıldığında Adisyona Ücretsiz Kahve Ürünü Ekle

Olay Adı: Belge Varlığı Değişti

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Entity Type Name | Eşittir | Kuponlar

Entity Type Name | Eşit Değil | *

{ENTITY DATA:Kupon:Kupon Kullanımı} | Eşittir | Hayır

 

Eylem Seç:

Eylem 1: KPN-Adisyona İkram Ürünü Ekle

Ürün Adı: {ENTITY DATA:Kupon:Menü Ürün Adı}

 

Eylem 2: KPN-Siparişteki Kuponun Numarasını Sipariş Etiketine Güncelle

Kupon Numarası: {ENTITY NAME:Kupon}

 

Eylem 3: KPN-Kupondaki Kullanım Bilgisini Güncelle

Kupon Numarası: {ENTITY NAME:Kupon}

Değer: Adisyonda

 

Eylem 4: KPN-Adisyona Kuponu Çağır

Kupon Numarası: *

Bu kural içinde yer alan kısıtlamalarda;

Varlık Adının Kuponlar olması ve bir sonraki satırda * sembolu ile diğer varlık adlarının dikkate alınmaması gerektiği, son olarak 3. kısıtlamada ise Kuponlar varlığında yer alan Özel Alanlar içindeki Kupon Kullanım alanının Hayır olması, yani kullanılmamış kuponlarda çalışması gerektiği anlatılmaktadır.

Şartlar oluştuğunda ise;

Adisyona, Kupon Varlığının Data alanında Kupon Ürün adı yazılı ürünü eklemesi istenmiştir.

Adisyona, ikram ürün eklendikten sonra Siparişteki Kupon Numarasını Güncellemesi istenmiştir.

— Adisyona, ikram olan Kahve eklendikten sonra, Varlık Bilgilerindeki Kupon Kullanım alanına, Adisyonda etiketinin atanması istenmiştir. Kupon Numarasını bulabilmesi için, bir önceki eylemde okuduğu Kupon Numarası değeri{ENTITY NAME:Kupon} biçiminde girilmiştir.

Son olarak aynı kural içerisine Adisyona Kuponu Çağır eylemi eklenmiştir. Burada bulunan Kupon Numarası değişkenine, Kısıtlamalarda verilen * değeri verilerek kupon numarasının adisyonda, ürünün altında sipariş etiketi olarak eklenmesi sağlanmıştır.

Numaratörden bir Kahve Kuponu Numarası girilip, Enter’a basıldığında, aşağıdaki durum oluşacaktır;

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.3. Kupon Kullanım Durumunu Sipariş İptal Edildiğinde Güncelle Kuralı

Bu kural, Kupon Numarası Boş Olmayan varlıklarda, Kupon Numarasını tekrar sipariş etiketinden okuyarak, kullanım durumu değişkenini Hayır olarak güncellemektedir.

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle üzerine tıklayın.

Kural Adı: KPN-Kupon Kullanım Durumunu Sipariş İptal Edildiğinde Güncelle

Olay Adı: Sipariş İptal Edilmiş

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

{ORDER STATE:Kupon Numarası} | Boş Değilse |

 

Eylem Seç:

Eylem: KPN-Kupondaki Kullanım Bilgisini Güncelle

Kupon Numarası: {ORDER STATE:Kupon Numarası}

Değer: Hayır

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.4. Kupon Kullanılıp Gönderildikten Sonra İşaretle Kuralı

Kuponlar kullanılarak ikram Kahveleri verildikten sonra, tekrar kullanımlarını engellemek için Varlık Özel alanlarında yer alan Kullanım Durumu bilgisinin Evet olarak güncelleştirilmesi gerekmektedir.

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle üzerine tıklayın.

Kural Adı: KPN-Kupon Kullanılıp Gönderildikten Sonra İşaretle

Olay Adı: Sipariş Durumu Değişti

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Durum | Eşittir | Gönderildi

{ORDER STATE:Kupon Numarası} |Boş Değilse |

Eylem Seç:

Eylem: KPN-Kupondaki Kullanım Bilgisini Güncelle

Kupon Numarası: {ORDER STATE:Kupon Numarası}

Değer: Evet

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.5. Kupon Aynı Adisyonda Tekrar Okutulduğunda Hata Mesajı Göster Kuralı

Bu Kural çalıştığında, Kupon Kullanım Durumu Adisyonda ise, kullanıcının karşısına Kullanılmış Bir Kuponu Okuttunuz! yazan bir mesaj çıkacaktır.

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle üzerine tıklayın.

Kural Adı: KPN-Kupon Aynı Adisyonda Tekrar Okutulduğunda Hata Mesajı Göster

Olay Adı: Belge Varlığı Değişti

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Entity Type Name | Eşittir | Kuponlar

{ENTITY DATA:Kupon:Kupon Kullanımı} | Eşittir | Adisyonda

 

Eylem Seç:

Eylem 1: KPN-Adisyona Kuponu Çağır

Kupon Numarası: *

 

Eylem 2: KPN-Kupon Mesajları

Kupon Mesaj: Kullanılmış Bir Kuponu Okuttunuz!

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.

 

2.5. Kupon Başka Adisyonda Tekrar Okutulduğunda Hata Mesajı Göster Kuralı

Bu Kural çalıştığında, Kupon Kullanım Durumu Evet ise, kullanıcının karşısına Bu Kupon Kullanılmıştır Tekrar Kullanılamaz! yazan bir mesaj çıkacaktır.

Ana Menü > Yönetim > Otomasyon > Kurallar > burada Kural Ekle üzerine tıklayın.

Kural Adı: KPN-Kupon Başka Adisyonda Tekrar Okutulduğunda Hata Mesajı Göster

Olay Adı: Belge Varlığı Değişti

Eğer Kural Çalışırsa: Eşleşmeler

Özel Kısıtlama Ekle:

Entity Type Name | Eşittir | Kuponlar

{ENTITY DATA:Kupon:Kupon Kullanımı} | Eşittir | Evet

 

Eylem Seç:

Eylem 1: KPN-Adisyona Kuponu Çağır

Kupon Numarası: *

 

Eylem 2: KPN-Kupon Mesajları

Kupon Mesaj: Bu Kupon Kullanılmıştır Tekrar Kullanılamaz!

 

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, Kaydet butonuna tıklayın.