Ürün Etiketleri: Ürün listesindeki ürünleri bazı işlemlerde farklı  kategorilere ayırarak kullanmak gerekebilir. Ürünleri farklı kategorilerde değerlendirerek kullanmak gerektiği durumlar için kullanılır.

Bu durumlarda ürünleri farklı kategorilerde tanımlamak için “ürün etiketleri” kullanılır.
Ürün Etiketleri; Yazdırma Görevleri, Otomasyon Komutları, Eylem Kurallar, Raporlar, Varlık Ekran tasarımlarında kullanılır.

1. Ürün Etiketleri Nasıl Tanımlanır

Yönetim > Ayarlar > Program Ayarları > Ürün Etiketi başlıklarından etiket başlığı oluşturulur.

Ürün Etiket başlığı oluşturduktan sonra ürün etiketleme (kategori) için Yönetim > Ürünler > Ürün Etiket Editörü başlığı açılır. İlgili etiket başlığı sütunundaki satırlar ihtiyaca göre etiketlenerek gruplanır.

Örnek Kullanım:
Ürünler Mutfak ve Bar yazıcısına ürün etiketi seçerek ayrı ayrı yazdırmak için kullanılabilir.