Reçete tanımlamaları stok kontrol sisteminin önemli bir parçasıdır. Stok olarak alınan malzemelerin ve yarım mamul olarak tanımlanan ürünlerin hangi oranlarda, hangi ürünler satıldığında; ne kadar stoktan düşeceğinin tanımlandığı alandır.

Reçete sistemi, genel olarak bir kola satıldığı zaman stoklardan 1 adet kolanın düşeceğinin 1 dürüm döner satıldığı zaman ise stoklardan 100 gram et, 1 adet lavaş, 30 gram domates, 30 gram soğan düşmesi gerektiğinin tanımlandığı alandır.

Reçete oluşturmak için navigasyon ekranında bulunan Yönetim Menüsü > Stok > Reçeteler menüsünden Reçete Ekle linkine tıklanır.

 • Reçete Adı: Reçeteye adı alanına istenilen bir isim yazılabilir. Ürünün adı ve porsiyonunu içeren bir isim olması daha sonrası için düzenleme ve değişiklik yapmak istenildiğinde kolaylık sağlar.
 • Grup Kodu: Raporlarda ayrım yapabilmek için grup kodu elle yazılabilir veya daha önceden yazıldıysa açılır listeden seçilebilir.
 • Ürün: Açılır listeden ilgili ürün seçilir.
 • Porsiyon: Bir üst satırda seçilen ürünün porsiyonunun seçildiği alandır.
 • Sabit Maliyet: Girişini yapılan reçetenin ürün maliyetleri otomatik olarak hesaplanır. Hesaplanan maliyet sadece ürünün ham maliyetidir. Bu maliyetin üzerine genel giderler gibi ekstra maliyetler eklenmek için  kullanılır.

Öğeler
Reçetenin içine eklenecek tüm stoklar ve diğer yan ürünlerin tanımlandığı alandır.

 • Stok Ekle: Reçeteye stok satırı eklemek için kullanılır.
 • Ürün Ekle: Reçeteye ürün satırı eklemek için kullanılır.
 • Satır Sil: Reçeteye eklenen stok ya da ürün satırını silmek için kullanılır.

 • Öğe Tipi: Eklenecek malzemenin tipini gösteren alandır.
 • Öğe Adı: Eklenecek malzemenin seçildiği alandır.
 • Miktar: Eklenen malzemenin ürün içinde kullanılan miktarının yazıldığı alandır.
 • Birim: Eklenen malzemenin birimini gösteren alandır.
 • Sipariş Etiketi: Sipariş etiketi olarak düzenlenen ürün alt özelliklerini reçetenin içinde tanımlayarak yalnızca o özellik seçildiğinde düşmesi sağlanabilir. Bu işlemi yapmak için sipariş etiketi sütununda önce ilgili sipariş etiketi seçilir. Daha sonra seçilen etiket seçildiğinde hangi ürün stoktan ne kadar düşüleceğini seçilir.

İlgili ürün için malzeme tanımlanması yapıldıktan sonra Kaydet butonuna tıklanır. Böylelikle ilgili ürün için reçete tanımlama işlemi tamamlanmış olur.