SambaPOS’un en önemli özelliklerinden birisi de çoklu para birimlerini destekliyor olmasıdır. SambaPOS, ödemesi alınan bir işlemin para üstünü, para birimlerine göre otomatik olarak hesaplar.

1- Yeni Para Birimi Tanımlama

Yeni para birimi tanımlamak için navigasyon ekranında bulunan Yönetim Menüsü > Ayarlar > Para Birimleri menüsünden Yabancı Para Birimi Ekle linkine tıklanır.

 • Adı: Para biriminin adının yazıldığı alandır. (Örneğin; Dolar, Euro, Türk Lirası vb.)
 • Para Birimi Sembolü: Eklenen para birimi sembolünün başına ya da sonuna {0:N} ibaresi yazılır.
  Örneğin Dolar için; ${0:N}, Euro için; {0:N}€
 • Kur: Para biriminin aktif kur değerinin yazıldığı alandır.
 • Yuvarlama: Bu alana yazılan değer, kur çevirmelerinde verilen değer kadar yukarı yuvarlama yapılması sağlanır.

Türk Lirası tanımlaması için kur alanına “1” yuvarlama alanı ise boş bırakılıp Kaydet butonuna tıklanır. Bu işlem eklenecek tüm para birimleri için yapılır.

2- Para Birimi Hesaplarının Tanımlanması

Para birimi hesaplarının tanımlanması için navigasyon ekranında bulunan Yönetim Menüsü > Hesaplar > Hesaplar menüsünden Hesap Ekle linkine tıklanır.

 • Hesap Adı: Hesap adının yazılacağı alandır. (Örneğin; Dolar Nakit gibi.)
 • Hesap Şablonu: Ödeme Hesapları şablonu seçilir.
 • Para Birimi: Tanımlanan ilgili para birimini seçilir.

Aynı hesap tanımlamasını diğer yabancı para birimleri içinde yapılır. Burada Türk Lirası (TL) para birimi için tanımlama yapılmaz çünkü Ödeme Hesapları içinde yer alan Nakit burada Türk Lirası (TL) için çalışmaktadır.

3- Para Üzeri Hareket Tipi Tanımlama

Para üzeri hareket tipi tanımlamak için navigasyon ekranında bulunan Yönetim Menüsü > Hesaplar > Hareket Tipleri menüsünden Hesap Hareket Tipi Ekle linkine tıklanır.

 • Hesap Hareketi Tipi Adı:Hesap hareket tipi adının yazıldığı alandır. (Örneğin; Paraüstü Hareketleri)
 • Kaynak Hesap Tipi (Borç): Ödeme Hesapları şablonu seçilir.
 • Hedef Hesap Tipi (Alacak): Alacak Hesapları şablonu seçilir.
 • Varsayılan Hedef Hesabı: Alacaklar şablonu seçilir.

İlgili düzenlemeler tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna tıklanır.

4- Ödeme Tipi Tanımlama

Ödeme tipi tanımlamak için navigasyon ekranında bulunan Yönetim Menüsü > Adisyonlar > Ödeme Tipleri menüsünden Ödeme Tipi Ekle linkine tıklanır.

Genel Ayarlar sekmesi;

 • Şablon Adı:Şablon adının yazıldığı alandır. (Örneğin dolar para birimi için Nakit [$] şeklinde yazılır.)
 • Hesap Hareketi Tipi: Ödeme Hareketi şablonu seçilir.
 • Hesap:İlgili hesabın seçildiği alandır.

İlişkiler sekmesi;

İlişkiler sekmesinde Ekle linkine tıklanarak yeni bir satır açılır ve Kaydet butonuna tıklanır.

Bu işlemi diğer yabancı para birimleri içinde uygulanır.

5- Para Üstü Tipi Tanımlanma

Para üstü, tüm para birimleriyle verilebileceği için Türk Lirası dahil olmak üzere tüm para birimleri için tanımlama yapılması gerekmektedir. Bunun için navigasyon ekranında bulunan Yönetim Menüsü > Adisyonlar > Para Üstü Tipleri menüsünden Para Üstü Tipi Ekle linkine tıklanır.

Genel Ayarlar sekmesi;

 • Şablon Adı: Şablon adının yazılacağı alandır. (Örneğin; Euro Paraüstü, Dolar Paraüstü gibi.)
 • Hesap Hareketi Tipi: Paraüstü Hareketleri şablonu seçilir.
 • Hesap: Para biriminin kullandığı hesabın seçildiği alandır. )Türk Lirası ise Nakit, dolar ise Dolar Nakit, euro ise Euro Nakit gibi.)

İlişkiler sekmesi;

İlişkiler sekmesinde bulunan Ekle linkine tıklanarak yeni bir satır açılır ve Kaydet butonuna tıklanır.

Bu işlem, diğer yabancı para birimleri için de yapılır. İlgili işlemler tamamlandıktan sonra farklı para birimleri SambaPOS’a eklenmiş olur.