Açılan bir Adisyona otomatik olarak yüzde hesaplaması yapılarak ya da sabit bir tutar ekleyerek Garsoniye Hizmet Bedeli eklenebilir.

Garsoniye Hesabının Tanımlanması

Garsoniye hesaplarına eklenecek olan bedellerin tutulacağı hesabı tanımlamak için navigasyon ekranında bulunan Yönetim Menüsü > Hesaplar > Hesaplar menüsünden Hesap Ekle linkine tıklanır.

 • Hesap Adı:Hesaba verilecek adın yazıldığı alandır. (Örneğin; Garsoniye)
 • Hesap Şablonu: Satışlar Hesapları şablonu seçilir.

İlgili alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklanır.

Hareket Tipi Ekleme

Açılan hesabın hangi hesaplar arasında Borç/Alacak ilişkisi kuracağını tanımlamak için yeni bir Hesap Hareket Tipi eklenmesi gerekmektedir. Bunun için navigasyon ekranında bulunan Yönetim Menüsü > Hesaplar > Hareket Tipleri menüsünden Hesap Hareketi Tipi Ekle linkine tıklanır.

 • Hesap Hareketi Tipi Adı: Hesap hareket tipi için verilecek adın yazılacağı alandır. (Örneğin; Garsoniye Hareketleri)
 • Kaynak Hesap Tipi (Borç): Satışlar hesapları şablonu seçilir.
 • Hedef Hesap Tipi (Alacak): Alacaklar hesapları şablonu seçilir.
 • Varsayılan Kaynak Hesabı: Daha önce kayıt edilen hesabın seçileceği alandır.
 • Varsayılan Hedef Hesabı: Alacaklar şablonu seçilir.

İlgili alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklanır.

3- Hesap Şablonu Ekleme

Garsoniye hesabının adisyona ne şekilde ekleneceğini tanımlamak için navigasyon ekranında bulunan Yönetim > Adisyonlar > Hesaplama Şablonları menüsünden Hesaplama Şablonu Ekle linkine tıklanır.

 • Şablon Adı: Açılacak yeni hesaplama şablonuna verilecek adın yazıldığı alandır.(Örneğin; Garsoniye)
 • Hesap Hareketi Tipi: Garsoniye Hareketleri şablonu seçilir.
 • Hesaplama Metodu: Burada Garsoniye oranı hangi türde yansıtılacaksa o şablon seçilir. (Örnek uygulamada seçilen Adisyon Tutarından Oranla başlığı % cinsinden bir oran vermek istenildiğinde seçilir.)
 • Oran ve Tutar: Oran tutarı yazılarak istenilen %’de garsoniye yansıtılır.

İlgili alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklanır.

Hesaplama Seçici Ekleme

Hazırlanan Hesap Şablonunun adisyona eklenebilmesi için gereken adımdır. Bu işlem için navigasyon ekranında bulunan Yönetim Menüsü > Adisyonlar > Hesaplama Seçicileri menüsünden Hesaplama Seçici Ekle linkine tıklanır.

General Settings sekmesi;

 • Adı: Hesaplama seçici için verilecek adın yazılacağı alandır. (Örneğin; Garsoniye Ekle)
 • Hesaplama Şablonu: Ekle linkine tıklanarak önceden oluşturulan hesaplama şablonu başlığı seçilir.

İlişkiler sekmesi;

İlişkiler sekmesine en az bir satır eklenerek bu hesaplamanın hangi departmanda hangi adisyon tipinde çalışacağı belirlenir.

İlgili tanımlamalar yapıldıktan sonra artık açılacak her adisyonun altına otomatik olarak örnek uygulamada belirlenen %10 oranında garsoniye hizmet bedeli eklenecektir.