Yapılan satışların hangi sipariş kanalından olduğunu seçmek için;

1. Adisyon açıldığında sipariş kanalı seçilebilir (çalışılan sipariş kanalları önceden tanımlanmalıdır).

2. Sipariş kanalında sonradan değişiklik yapılabilir.

Gün Sonu Raporunda Sipariş Kanalları